For nogle varer gælder der helt særlige regler for, hvad du må indføre i Danmark, uanset hvor i verden du rejser fra. Det gælder kød, lægemidler, udstoppede dyr, koraller og en række andre varer. Nogle varer er det helt forbudt at tage med over grænsen, mens du kan få tilladelse til at medbringe andre.

I skemaet herunder kan du se, hvilken myndighed eller virksomhed du skal kontakte for at få mere at vide om reglerne.

Oversigt over myndigheder
Varer Læs mere og kontakt
Bekæmpelsesmidler Miljøstyrelsen
Dopingmidler Lægemiddelstyrelsen
Emballage (Pantbelagt emballage til visse drikkevarer) Dansk Retursystem
Fyrværkeri Sikkerhedsstyrelsen
Kæledyr Fødevarestyrelsen
Kød, mælk, ost og andre animalske fødevarer Fødevarestyrelsen
Lægemidler til mennesker og dyr Lægemiddelstyrelsen
Narkotika Lægemiddelstyrelsen
Udryddelsestruede dyr og planter Miljøstyrelsen
Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer Jegvælgerægte
Våben og sprængstoffer Politiet
Planter Landbrugsstyrelsen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.