Du må ikke fremstille, indføre, udføre, købe, sælge, fordele eller besidde dopingmidler, som er omfattet af forbuddet mod visse dopingmidler. Det vil fx sige, at du ikke må tage disse dopingmidler med hjem, når du har været ude at rejse, og du må heller ikke bestille dem over internettet.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finder du en vejledende liste over stoffer, der falder ind under forbuddet mod visse dopingmidler.

Dopingkontrol og -oplysning

Det er Anti Doping Danmark, som står for dopingkontrol og -oplysning i Danmark.

Alle sager, som Toldstyrelsen afslører, videregives til politiet og kan give bøder og/eller fængselsstraf.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.