Du må ikke fremstille, indføre, udføre, købe, sælge, fordele eller besidde narkotiske stoffer omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer med senere ændringer. Det vil fx sige, at du ikke må tage disse stoffer med hjem, når du har været ude at rejse, og du må heller ikke bestille dem over internettet.

Alle sager, som Toldstyrelsen afslører, videregives til politiet og kan give bøder og/eller fængselsstraf. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.