Hvis du har en gyldig våbentilladelse og skal rejse til udlandet med dit våben, skal du sikre dig, at du har de aktuelle tilladelser inden du rejser.

Læs om de gældende regler for våbendeklarationer og våbentilladelser (politi.dk).

Det er forbudt at indføre en lang række våben, skydevåben, sprængstoffer m.m. uden tilladelse. 

Det vil sige, at du ikke uden våbentilladelse (borger.dk) må tage disse med hjem, når du har været ude at rejse, og du må heller ikke bestille dem over internettet.

Se en vejledende liste over våben, der kræver våbentilladelse (borger.dk)

Mere information

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer (retsinformation.dk).

Det er forbudt at indføre, erhverve, besidde eller anvende stoffer og produkter omfattet af Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer (retsinformation.dk), medmindre det er som led i sædvanlig virksomhed, som handlende eller forretningsdrivende eller deres sædvanlige profession.

Alle sager, som Toldstyrelsen afslører, videregives til politiet og kan give bøder eller fængselsstraf.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.