Du må ikke indføre fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler uden tilladelse. Det vil sige, at du ikke må tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

Alle sager, som Toldstyrelsen afslører, videregives til politiet og kan give bøder og/eller fængselsstraf.

Se bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler for mere information.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.