Hvis du ønsker, at Skattestyrelsen skal beregne dine gevinster eller tab på aktier og investeringsbeviser købt før 2010, skal du i TastSelv oplyse købesum (den gennemsnitlige skattemæssige købesum) og købstidspunkt på dine papirer. Vi vil gerne hjælpe dig med denne indberetning.

Her er en kort tjekliste med de oplysninger, du skal have klar, når du kontakter Skattestyrelsen:

Oplysninger, du skal have parat, når du ringer til Skattestyrelsen
Købesum Den gennemsnitlige skattemæssige købesum på din beholdning af aktier og investeringsbeviser pr. 31.december 2009. Din bank kan eventuelt hjælpe dig.
Du har arvet eller modtaget gave Hvis dine aktier eller investeringsbeviser er arvet eller modtaget som gave, oplyses den skattemæssige købesum, som det beløb, der blev brugt da boafgift eller gaveafgift blev beregnet. Har du ikke betalt bo- eller gaveafgift, er det kursværdien på overdragelsestidspunktet, som er den skattemæssige købesum. Din bank eller advokat kan eventuelt hjælpe dig.
Du har fået medarbejder-
aktier
Skattemæssig købesum, købsdato og frigivelsesår på dine medarbejderaktier. Har du fået aktierne gratis, er det kursværdien på det tidspunkt, du fik aktien, der er den skattemæssige købssum. Din arbejdsgiver kan eventuelt hjælpe dig.
Du har købt aktier før 2006 Hvis dine aktier og investeringsbeviser er købt før 2006, skal du finde så mange depotoversigter med kursværdier før 2006 som muligt, da de kan give dig mulighed for at bruge en anden og måske mere fordelagtig skattemæssig købesum. Tjek dine gamle depotoversigter, ellers kan din bank eventuelt hjælpe dig.

Hvis stykstørrelsen på dine aktier ændres, ændres den samlede nominelle værdi ikke. Men det har betydning for, hvordan du opgør gevinst og tab, når du sælger aktierne. Se eksempel.

Du skal ikke oplyse, når dine aktiers stykstørrelse ændres.

Eksempel:

Du har købt 50 stk. aktier à nominelt 100 kr. til kurs 500 pr. stk.

Den nominelle værdi af aktierne er således 50 x 100 kr. = 5.000 kr., og din samlede købspris er 50 x 500 kr. = 25.000 kr.

Selskabet ændrer aktiernes stykstørrelse, så hver aktie nu lyder på nominelt 10 kr.

Efter ændringen har du altså 500 stk. aktier à nominelt 10 kr. 

Den nominelle værdi af aktierne er nu 500 x 10 kr., dvs. stadig 5.000 kr.

Du sælger 50 stk. aktier à nominelt 10 kr. til kurs 120 pr. stk.

Du sælger således nominelt 50 x 10 kr. = 500 kr. aktier. Det svarer til en tiendedel af dine aktier.

Salgssummen udgør 50 x 120 kr. = 6.000 kr.

Købsprisen for de solgte aktier udgør 2.500 kr., og du har således en gevinst på 3.500 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.