En medarbejder kan få skattefri kørselsgodtgørelse af sin arbejdsgiver for 60 dages kørsel mellem sit hjem og en arbejdsplads inden for en forudgående periode på 12 måneder. Medarbejderen kan desuden under visse betingelser få skattefri kørselsgodtgørelse for mere end 60 dage, hvis han eller hun arbejder flere steder.

 • På dag 61 med kørsel til samme arbejdsplads inden for de sidste 12 måneder kan medarbejderen ikke længere få skattefri kørselsgodtgørelse.
 • Medarbejderen skal bruge sin egen bil for at få kørselsgodtgørelsen.
 • Kun kørsel med start eller slut i hjemmet bliver talt med i de 60 dage.

60-dages-reglen er rullende indenfor en 12 måneders periode.

Kørsel, der ligger mere end 12 måneder tilbage i tiden, bliver ikke talt med.

Sammentællingen bliver kun afbrudt, hvis medarbejderen arbejder mindst 60 dage i træk på andre arbejdspladser, inden medarbejderen igen kører mellem bopæl og den første arbejdsplads. Se Eksempel 1 under Én arbejdsgiver, men flere arbejdspladser.

 • Alle arbejdsdage bliver talt med i de 60 dage uanset om medarbejderen bruger egen bil eller andet transportmiddel.
 • De 60 arbejdsdage behøver ikke at være i forlængelse af hinanden.
 • Det betyder ikke noget, om medarbejderen kører én eller flere gange mellem bopæl og en arbejdsplads pr. arbejdsdag. En arbejdsdag tælles kun med en gang i beregningen af de 60 dage.
 • Arbejdsdage, hvor medarbejderen ikke har fået skattefri kørselsgodtgørelse til eller fra den pågældende arbejdsplads, bliver også talt med i de 60 dage.
 • Weekender, feriedage og sygedage bliver ikke regnet med i de 60 arbejdsdage, men de afbryder heller ikke 60-dages-perioden.

Tre eksempler med en arbejdsgiver, men flere arbejdspladser:

Eksempel 1

Jens har én arbejdsgiver, og i en periode på 181 arbejdsdage kører Jens fra sit hjem til arbejde på enten arbejdsplads A, B eller C. Al kørsel mellem arbejdspladser er erhvervsmæssig, og derfor kan Jens altid få skattefri kørselsgodtgørelse for den kørsel.

60-dages-reglen gælder for kørsel mellem en arbejdsplads og hjemmet. I skemaet kan du se, for hvor mange arbejdsdage Jens kan få skattefri kørselsgodtgørelse for sin kørsel mellem sit hjem og en af arbejdspladserne.

Eksempel 1: Kørsel mellem hjem og 3 forskellige arbejdspladser (A, B og C)
Kørsel Antal arbejdsdage Antal dage med godtgørelse
Hjem til arbejdsplads A 60 60
Hjem til arbejdsplads B 10 10
Hjem til arbejdsplads A 10 0
Hjem til arbejdsplads B 55 50
Hjem til arbejdsplads C 6 6
Hjem til arbejdsplads A 40 40 *

* Jens kan få skattefri kørselsgodtgørelse for arbejdsplads A igen, uden der er gået 12 måneder, da han i mindst 60 dage har arbejdet på andre arbejdspladser: 55 dage (arbejdsplads B) + 6 dage (arbejdsplads C) = 61 dage.

Eksempel 2

Søren har én arbejdsgiver og kører hver morgen fra sin bopæl til arbejdsplads A. Fra arbejdsplads A kører Søren videre til arbejdsplads B og derfra til arbejdsplads C og hjem igen. Søren kører sådan i 70 dage.

Resultat:

 • Al kørsel mellem arbejdspladser er erhvervsmæssig. Derfor kan Søren altid få skattefri kørselsgodtgørelse for kørslen mellem arbejdspladserne.
 • De første 60 arbejdsdage kan Søren desuden få skattefri godtgørelse for kørslen mellem hjem og arbejde, fordi kørslen mellem hjem og arbejde er omfattet af 60-dages-reglen.

Eksempel 3

Knud har én arbejdsgiver og kører frem og tilbage i en periode på 200 dage. Knud starter hver arbejdsdag med at køre fra sit hjem til arbejdsplads A. I løbet af hver arbejdsdag kører Knud videre til fire andre arbejdspladser: B, C, D og E.

Det er forskelligt, hvilken af de fire arbejdspladser Knud kører hjem fra.

Resultat:

 • Al kørsel mellem arbejdspladser er erhvervsmæssig. Derfor kan Knud altid få skattefri kørselsgodtgørelse for kørslen mellem arbejdspladserne.
 • Knud kan få skattefri kørselsgodtgørelse for sin kørsel fra sit hjem til arbejdsplads A de første 60 dage.
 • Knud kan få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel fra hver af arbejdspladserne B, C, D og E til hjemmet i 60 dage. Når Knud er kørt hjem fra en af de fire arbejdspladser i 60 arbejdsdage i alt inden for de sidste 12 måneder, kan han ikke længere få udbetalt godtgørelse for kørslen mellem denne arbejdsplads og sit hjem. Ligesom i eksempel 1 starter sammentællingen af dage forfra for eksempelvis arbejdsplads B, hvis Knud har kørt mellem hjemmet og arbejdspladserne C, D eller E 60 arbejdsdage i træk.

En medarbejder kan få skattefri godtgørelse i 60 dage fra hver af sine arbejdsgivere.

Når en medarbejder stopper med at arbejde for en arbejdsgiver, slutter 60-dages-perioden. Hvis man får en ny arbejdsgiver, starter en ny 60-dages-periode uanset, hvad man har fået af skattefri godtgørelse hos den tidligere arbejdsgiver.

Eksempel: Flere arbejdsgivere på samme tid

Signe har flere arbejdsgivere og kører hver morgen fra sit hjem til arbejdsgiver 1 på arbejdsplads A. Efter endt arbejdsdag hos arbejdsgiver 1, kører Signe videre til arbejdsgiver 2 på arbejdsplads B. Signe kører på denne måde i 55 dage.

 • Arbejdsgiver 1 kan betale skattefri godtgørelse for Signes kørsel fra bopælen til arbejdsplads A.
 • Arbejdsgiver 2 kan betale skattefri godtgørelse for Signes kørsel mellem arbejdsplads A og arbejdsplads B, men højst med et beløb, der svarer til godtgørelse for kørsel fra Signes bopæl og til arbejdsplads B.

Det vil sige, at Signe ikke kan stilles bedre, end hvis kørslen var foretaget fra bopælen og hen til arbejdsplads B.

Hvis Signe nogle dage kører fra bopælen til arbejdsplads B, bliver disse dage lagt sammen med de dage, Signe kører fra A til B, ved opgørelsen af de 60 dage hos arbejdsgiver 2.

Arbejdsgiver 2 kan også betale godtgørelse for Signes kørsel fra arbejdsplads B og hjem til bopælen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.