Beskatning af arbejdstøj afhænger af, om arbejdsgiveren stiller arbejdstøj eller almindeligt tøj til rådighed, eller om arbejdsgiveren udbetaler tilskud eller godtgørelse til uniform.

  • Stiller du fri uniform eller arbejdsdragt til rådighed for en ansat, skal den ansatte ikke betale skat af det.
  • Udbetaler du godtgørelse eller tilskud til uniform, skal du tilbageholde A-skat og bidrag af godtgørelsen.

Stiller du fri uniform eller arbejdsdragt til rådighed for en ansat, skal den ansatte ikke betale skat af det.

Det skal være arbejdstøj, der er passende for det pågældende arbejde, og som medfører tilsmudsning eller betydeligt slid på tøjet.

De ansatte skal beskattes af almindeligt tøj, som du stiller til rådighed, medmindre det er omfattet af bagatelgrænsen.

Du skal sætte værdien til din købspris for det pågældende tøj. Værdien er B-indkomst.

Udbetaler du godtgørelse eller tilskud til uniform, skal du tilbageholde A-skat og bidrag af godtgørelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.