Stiller du fri helårsbolig eller sommerbolig til rådighed for dine ansatte, skal de betale skat af værdien.

  • Værdiansættelsen sker som hovedregel ud fra boligens markedsleje.
  • Værdien er B-indkomst.
  • Du har som arbejdsgiver pligt til at indberette værdien af, at du stiller helårsbolig til rådighed.

Hvis du stiller en fri helårsbolig helt eller delvis til rådighed for en ansat, skal du indberette forskellen mellem markedslejen og det beløb, den ansatte betaler for at have fået boligen stillet til rådighed.

For ugerne 22 til 34 skal dine ansatte betale skat af et beløb svarende til 0,5 procent pr. uge af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før du stiller boligen til rådighed.

For årets øvrige uger udgør satsen 0,25 procent pr. uge.

Dette gælder både for sommerboliger i Danmark og i udlandet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.