Her kan du læse om, hvordan du hjælper din udenlandske medarbejder med at få en god skattestart i Danmark, fx med at blive registreret korrekt, betale den rigtige skat og få de rigtige fradrag.

Er din medarbejder fra Ukraine?

Læs vores guide om arbejde og skat for Ukrainere

Bruger du udenlandske underleverandører?

Du bør sætte dig ind i reglerne ved netop jeres samarbejdsform. Ellers risikerer du at få en ekstraregning for skat og moms oveni det beløb, du betaler virksomheden for arbejdet. Se tjeklisten "Når din virksomhed har udenlandske underleverandører"

Sørg for disse 5 ting til din udenlandske medarbejder:

Du skal ansøge om et skattekort til din udenlandske medarbejder og desuden et skattepersonnummer (cpr-nummer), hvis medarbejderen aldrig har arbejdet i Danmark.

Læs mere på Få skattekort som udenlandsk medarbejder

Når du bestiller et NemID/MitID til din udenlandske medarbejder, skal du følge disse 4 trin:

 1. Book en tid i din lokale Borgerservice
 2. Mød op fysisk (husk gyldig legitimation)
 3. Medbring din medarbejder (husk pas eller ID-kort fra hjemlandet og dansk legitimation)
 4. Medbring et vitterlighedsvidne (husk gyldig legitimation og NemID/MitID)

Cpr-nummer skal altid fremgå af dansk legitimation.

Se liste over gyldig legitimation (nemid.nu)

Læs mere om, hvordan du bestiller NemID/MitID til din udenlandske medarbejder (nemid.nu)

Opret en NemKonto til din medarbejder via en dansk bank. Din medarbejders udenlandske konto kan også bruges som NemKonto.

Se hvordan en udenlandsk konto oprettes som NemKonto (nemkonto.dk)

Du får et brev i virksomhedens e-Boks med medarbejderens skattepersonnummer og besked om, hvornår din medarbejders skattekort er klar.

Når skattekortet er klar, skal du hente det i eIndkomst.

Sådan henter du et skattekort i eIndkomst

Når du bruger udenlandsk arbejdskraft, skal medarbejderne betale skat i Danmark fra første dag. Det gælder også midlertidigt ansatte som sæsonarbejdere og håndværkere. Afhængigt af din medarbejders personlige og økonomiske tilhørsforhold kan der være tale om forskellige typer af skattepligt.

Hjælp dine udenlandske medarbejdere med skattepligten

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i hjemlandet og pendler ofte mellem Danmark og hjemland
 • Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= Begrænset skattepligt

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i både hjemland og Danmark
 • Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= Dobbeltdomicil - hjemland som bopælsland

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i både hjemland og Danmark
 • Personlige og økonomiske interesser er i Danmark
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i Danmark

= Dobbeltdomicil - Danmark som bopælsland

Hvilke forhold spiller ind på skattepligten? se video:

Se hvilke forhold, der har betydning for din medarbejders skattepligt. Skattepligten afgør, hvilke fradrag medarbejderen kan få.

Sådan indberetter og betaler du løn

Du skal indeholde A-skat og am-bidrag via eIndkomst lige som for dine danske medarbejdere. Det gælder også, hvis medarbejderen er selvstændigt erhvervsdrivende i sit hjemland og anser sig som selvstændig i forhold til det arbejde, han udfører for dig. De danske skatteregler afgør, om din medarbejder er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed.

Afklar, om medarbejderen er lønmodtager, honorarmodtager eller erhvervsmæssig virksomhed.

Særlige regler

Skat ved leje af medarbejdere fra udlandet

Hvis du som dansk virksomhed lejer en medarbejder, der bor i udlandet og har en udenlandsk arbejdsgiver, skal medarbejderen betale skat efter reglerne om arbejdsudleje.

Læs mere om leje af medarbejdere fra udlandet (arbejdsudleje)

Grænsegængerreglen

Hvis mere end 75 procent af ens årsindkomst beskattes i Danmark, kan man i nogle tilfælde vælge at betale skat efter grænsegængerreglen. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til særreglerne.

Læs mere om grænsegængerreglen

Eksportchauffører

Hvis du som dansk vognmand har ansat en chauffør, der bor i udlandet og kører både i Danmark og i udlandet, så skal han som hovedregel kun betale skat i Danmark af den del af lønnen, han tjener ved at køre i Danmark. Det er derfor vigtigt, at du indberetter løn for kørsel i Danmark og løn for kørsel i udlandet hver for sig i eIndkomst

Forskerordningen

Hvis du rekrutterer forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet, kan de under visse betingelser blive ansat på forskerordningen. Her betaler de en bruttoskat på 27 procent am-bidrag, i alt 32,84 procent af lønnen i syv år.

Læs mere om forskerordningen

De 4 mest almindelige fradrag er:

 • personfradrag
 • fradrag for kost og logi
 • kørselsfradrag mellem bopæl i Danmark og arbejdsstedet
 • kørselsfradrag mellem hjemland og dansk arbejdssted

Din medarbejder kan også få fradrag for kontingent til dansk fagforening og dansk A-kasse. Læs mere om fradrag for kontingent til fagforening og A-kasse.

Personfradrag

Som hovedregel har alle med lønindkomst ret til personfradrag. Hvis din medarbejder tjener mindre end 500.000 kr. om året (helårsindkomst), så er det relevant med personfradrag. Sæsonarbejderes og midlertidigt ansattes løn omregnes til helårsindkomst ved at gange månedsindkomsten med 12.

På forskudsopgørelsen vælger vi som udgangspunkt det mest fordelagtige for medarbejderen.

Kost og logi

Hvis du ikke betaler kost og logi for dine medarbejdere, kan de få et fradrag, hvis der er tale om:

 • midlertidig arbejde, fx sæsonarbejde i en jordbærmark
 • skiftende arbejdssted, fx byggepladser
 • at medarbejderen ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl

Læs mere om fradrag og satser for kost og logi

Kørselsfradrag mellem bopæl i Danmark og arbejdsstedet

Dine udenlandske medarbejdere får kørselsfradrag (befordringsfradrag) på samme vilkår som danske medarbejdere.

Læs mere om og beregn kørselsfradrag

Kørselsfradrag mellem hjemland og dansk arbejdssted

Skattepligten afgør, om din medarbejder kan få fradrag for transport mellem hjemlandet og det danske arbejdssted.

Din medarbejder skal kunne dokumentere sine rejser til hjemlandet. Det er derfor vigtigt, at din medarbejder gemmer kvitteringer mv. som dokumentation.

Tjek, om din medarbejder kan få kørselsfradrag:

Fuld skattepligt

Arbejder i Danmark

Har bolig i Danmark eller opholder sig her i mere end 6 måneder

Personlige og økonomiske interesser er i Danmark

Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= kan IKKE få fradrag for kørsel mellem hjemland og dansk arbejdssted

Begrænset skattepligt

Arbejder i Danmark

Har bolig i hjemlandet og pendler ofte mellem Danmark og hjemland

Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet

Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= kan få fradrag for kørsel mellem hjemland og dansk arbejdssted

Dobbeltdomicil (hjemland som bopælsland)

Arbejder i Danmark

Har bolig i både hjemland og Danmark

Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet

Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= kan få fradrag for kørsel mellem hjemland og dansk arbejdssted

Dobbeltdomicil (Danmark som bopælsland)

Arbejder i Danmark

Har bolig i både hjemland og Danmark

Personlige og økonomiske interesser er i Danmark

Evt. ægtefælle eller samlever bor i Danmark

= kan IKKE få fradrag for kørsel mellem hjemland og dansk arbejdssted

Hvilke fradrag er aktuelle for din udenlandske medarbejder? Se video:

Hvis din medarbejder slutter sin ansættelse hos dig og rejser hjem, er der en række forhold, som du selv og din medarbejder skal huske på for at få afsluttet opholdet godt.

Få din medarbejder godt afsted

Tjekliste til din medarbejder på danskengelsktyskpolsklitauiskrumænsk,  italiensk,  arabisk og portugisisk.

Din tjekliste

 • Kontakt os på 72 22 28 92, så vi kan få medarbejderen afmeldt korrekt.
 • Feriepenge. Som arbejdsgiver skal du huske at indberette feriepenge i sidste lønmåned.

Medarbejders tjekliste

 1. Styr på årsopgørelse og udfyld relevante blanketter:
  • Blanket 04.069. Skal udfyldes, hvis den udenlandske medarbejder er begrænset skattepligtig og har supplerende oplysninger til årsopgørelsen.
  • Blanket 04.009. Skal udfyldes, hvis medarbejderen er begrænset skattepligtig.
  • Blanket 04.031. Skal udfyldes, hvis medarbejderen er grænsegænger og har supplement til oplysningsskemaet.
  • Blanket 04.003. Skal udfyldes, hvis medarbejderen er fuldt skattepligtig eller har dobbeltdomicil.
 2. Din medarbejder skal melde adresseændring til Skattestyrelsen.
 3. Behold NemKonto. Indtil sidste årsopgørelse er modtaget, skal medarbejderens NemKonto ikke lukkes.
 4. Frameld Folkeregisteret. Hvis medarbejderen har været tilmeldt, skal han eller hun huske at framelde sig igen via Borgerservice.

Hjælp med årsopgørelsen, så forholdet bliver afsluttet korrekt, se video:

Her finder du Skattestyrelsens videoer fra fx linkedin og facebook om udenlandsk arbejdskraft i syns- og høretolkede versioner.

Synstolket video

Høretolket video

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.