Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.

Er du i tvivl om din virksomheds frister for indberetning og betaling?
Med kalenderen i bunden af siden, kan du vælge din virksomheds pligter via indstillingerne på det lille hjul-ikon.
Vær dog opmærksom på, at kalenderen ikke indeholder de udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag ifm. corona-situationen.

Du kan også få en mail med påmindelse om dine frister.

14-dages fristen for betaling af en for sen angivelse ophørte den 1. juli 2023. 

Fra og med den 1. juli 2023 vil en for sen angivelse, der betyder, at din virksomhed skal betale eller tilbagebetale et beløb til Skattestyrelsen, medføre, at kravet forrentes med virkning fra den oprindelige betalingsfrist for perioden. Det gælder også, hvis din virksomhed efter den 1. juli 2023 korrigerer en angivelse eller en foreløbig fastsættelse, der ligger før den 1. juli 2023.

Læs mere: Hvad betyder ændringerne om foreløbige fastsættelser og efterangivelser for mig?

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder som følge af coronavirus
En del af hjælpepakkerne har medført, at en række frister er eller har været udskudt. Derudover har det været muligt at søge om corona-lån. Læs mere på skat.dk/corona

Indberet og betal i TastSelv Erhverv

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Halvårsfrister for moms for 2023/24
Afregningsperiode Indberetnings- og betalingsfrist
1. juli - 31. december 2022 1. marts 2023
1. januar - 30. juni 2023 1. september 2023
1. juli - 31. december 2023 1. marts 2024
1. januar - 30. juni 2024 2. september 2024

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2023/24
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 30. september 2022 1. december 2022
1. oktober - 31. december 2022 1. marts 2023
1. januar - 31. marts 2023 1. juni 2023
1.april - 30. juni 2023 1. september 2023
1.juli - 30. september 2023 1. december 2023
1.oktober - 31. december 2023 1. marts 2024
1. januar - 31. marts 2024 3. juni 2024

Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Frister for månedsvis afregning af moms 2023/24
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. december - 31. december 2022 25. januar 2023
1. januar - 31. januar 2023 27. februar 2023
1. februar - 28. februar 2023 27. marts 2023
1. marts - 31. marts 2023 25. april 2023
1.april - 30.april 2023 25. maj 2023
1. maj - 31. maj 2023 26. juni 2023
1. juni - 30. juni 2023 17. august 2023
1. juli - 31. juli 2023 25. august 2023
1. august - 31. august 2023 25. september 2023
1. september - 30. september 2023 25. oktober 2023
1. oktober - 31. oktober 2023 27. november 2023
1. november - 30. november 2023 27. december 2023
1. december - 31. december 2023 25. januar 2024
1. januar - 31. januar 2024 26. februar 2024

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Månedlig indberetning af EU-salg uden moms 2023/24
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
November 2022 27. december 2022
December 2022 25. januar 2023
Januar 2023 27. februar 2023
Februar 2023 27. marts 2023
Marts 2023 25. april 2023
April 2023 25. maj 2023
Maj 2023 26. juni 2023
Juni 2023 17. august 2023
Juli 2023 25. august 2023
August 2023 25. september 2023
September 2023 25. oktober 2023
Oktober 2023 27. november 2023
November 2023 27. december 2023
December 2023 25. januar 2024
Januar 2024 26. februar 2024
Kvartalsvis indberetning af EU-salg uden moms 2023/24
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
4. kvartal 2022 25. januar 2023
1. kvartal 2023 25. april 2023
2. kvartal 2023 25. juli 2023
3. kvartal 2023 25. oktober 2023
4. kvartal 2023 25. januar 2024

Fra 1. juli 2021 er One Stop Moms ikke længere i funktion ift. nye frister. Det er i stedet Moms One Stop Shop, der gælder.

Frister for Moms One Stop Shop

Fristen for alle tre ordninger i Moms One Stop Shop er den sidste dag i måneden efter en periodes udløb, uanset om afregningsperioden er et kvartal eller en måned. Du skal være opmærksom på, at betalingsfristen altid vil være den sidste dag i måneden, uanset om der er tale om weekend- eller helligdage.

Læs mere om de nye regler for moms ved salg til private i EU og om Moms One Stop Shop.

Frister for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen (Moms One Stop Shop) 2023/2024
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 31. januar 2023
1. kvartal 2023 30. april 2023
2. kvartal 2023 31. juli 2023
3. kvartal 2023 31. oktober 2023
4. kvartal 2023 31.januar 2024
Frister for Importordningen (Moms One Stop Shop) 2023/2024
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. oktober - 31. oktober 2022 30. november 2022
1. november - 30. november 2022 31. december 2022
1. december - 31. december 2022 31. januar 2023
1. januar - 31. januar 2023 28. februar 2023
1. februar - 28. februar 2023 31. marts 2023
1. marts - 31. marts 2023 30. april 2023
1. april - 30. april 2023 31. maj 2023
1. maj - 31. maj 2023 30. juni 2023
1. juni - 30. juni 2023 31. juli 2023
1.juli - 31. juli 2023 31. august 2023
1. august - 31. august 2023 30. september 2023
1. september - 30. september 2023 31. oktober 2023
1. oktober - 31. oktober 2023 30. november 2023
1. november - 30. november 2023 31. december 2023
1. december - 31. december 2023 31. januar 2024

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler moms

Dine frister for at indberette og betale afhænger af, hvordan virksomheden eller organisationen er registreret:

  • Stor virksomhed: am-bidrag over 250.000 kroner og/eller A-skat over 1 million kroner pr. år
  • Lille og mellemstor virksomhed (SMV): am-bidrag under 250.000 kroner og/eller A-skat under 1 million kroner pr. år.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor (SMV). Du finder registreringsbeviset under Profil > Registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag er udskudt i juli og august 2023

Folketinget har vedtaget at udskyde de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og am-bidrag. Det skyldes de højere energiafgifter og deraf presset på likviditeten.

Det betyder, at din virksomhed kan vælge at betale til den ordinære frist eller til den udskudte frist. Ønsker din virksomhed at betale i den mellemliggende periode, skal du give os besked via Kontakt i TastSelv Erhverv. Så kan vi sikre, at beløbet ikke automatisk tilbagebetales eller bruges til at dække en anden postering. 

Læs mere om betaling i nyhedsbrevet i eIndkomst: Indberetningsvejledning 

Vær opmærksom på, at fristen for at indberette ikke er udskudt.

Se de udskudte betalingsfrister for hhv. store virksomheder samt små og mellemstore virksomheder nedenfor.

De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:
Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
December 2022 30. december 2022 30. december 2022
Januar 2023 31. januar 2023 31. januar 2023
Februar 2023 28. februar 2023 28. februar 2023
Marts 2023 31. marts 2023 31. marts 2023
April 2023 28. april 2023 28. april 2023
Maj 2023 31. maj 2023 31. maj 2023
Juni 2023 30. juni 2023 30. juni 2023
Juli 2023 31. juli 2023 10. november 2023
August 2023 31. august 2023 29. februar 2024
September 2023 29. september 2023 29. september 2023
Oktober 2023 31. oktober 2023 31. oktober 2023
November 2023 30. november 2023 30. november 2023
December 2023 29. december 2023 29. december 2023

Offentlige myndigheder

Offentlige myndigheder som styrelser, kommuner og regioner er generelt ikke omfattet af de udskudte frister og skal derfor indberette og betale som hidtil.

De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:
Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
November 2022 12. december 2022 12. december 2022 
December 2022 17. januar 2023  17. januar 2023
Januar 2023 10. februar 2023 10. februar 2023
Februar 2023 10. marts 2023 10. marts 2023
Marts 2023 11. april 2023 11. april 2023
April 2023 10. maj 2023 10. maj 2023
Maj 2023 12. juni 2023 12. juni 2023
Juni 2023 10. juli 2023 31. oktober 2023
Juli 2023 10. august 2023 12. februar 2024
August 2023 11. september 2023 11. september 2023
September 2023 10. oktober 2023 10. oktober 2023
Oktober 2023 10. november 2023 10. november 2023
November 2023 11. december 2023 11. december 2023
December 2023 17. januar 2024 17. januar 2024

Tjek om du har fået nye frister i slutningen af november

I november beregner vi, om din virksomhed skal ændre registrering pga. højere eller lavere beløb for am-bidrag og A-skat i forhold til sidste år. Hvis vi ændrer din virksomheds registrering, får du nye indberetnings- og betalingsfrister.

Du skal huske at indsætte de nye frister i dit lønsystem. Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du selv give lønbureauet besked om de nye frister.

Læs mere om, hvordan du indberetter løn

Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 16. januar 2023
1. kvartal 2023 17.april 2023
2.kvartal 2023 17. juli 2023
3.kvartal 2023 16. oktober 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
November 2022 15. december 2022
December 2022 16. januar 2023
Januar 2023 15. februar 2023
Februar 2023 15. marts 2023
Marts 2023 17. april 2023
April 2023 15. maj 2023
Maj 2023 15. juni 2023
Juni 2023 17. juli 2023
Juli 2023 15. august 2023
August 2023 15. september 2023
September 2023 16. oktober 2023
Oktober 2023 15. november 2023
November 2023 15. december 2023
December 2023 15. januar 2024

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 16. januar 2023
1. kvartal 2023 17. april 2023
2. kvartal 2023 17. juli 2023
3. kvartal 2023 16. oktober 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

Kvartalsvis indberetning for virksomheder med ansatte 2023/24
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 16. januar 2023
1. kvartal 2023 17. april 2023
2. kvartal 2023 17. juli 2023
3. kvartal 2023 16. oktober 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

Årsindberetning 2023/24 (personligt ejede virksomheder)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2021 - 31. marts 2022 15. august 2023
1. maj 2021 - 30. april 2022 15. august 2023
1. juni 2021 - 31. maj 2022 15. august 2023
1. juli 2021 - 30. juni 2022 15. august 2023
1. august 2021 - 31. juli 2022 15. august 2023
1. september 2021 - 31. august 2022 15. august 2023
1. oktober 2021 - 30. september 2022 15. august 2023
1. november 2021 - 31. oktober 2022 15. august 2023
1. december 2021 - 30. november 2022 15. august 2023
1. januar 2022 - 31. december 2022 15. august 2023
1. februar 2022 - 31. januar 2023 15. august 2023
1. marts 2022 - 28. februar 2023 15. august 2023
1. april 2022 - 31. marts 2023 15. august 2024
Årsindberetning 2023/24 (ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. maj 2021 - 30. april 2022 15. december 2022
1. juni 2021 - 31. maj 2022 16. januar 2023
1. juli 2021 - 30. juni 2022 15. februar 2023
1. august 2021 - 31. juli 2022 15. marts 2023
1. september 2021 - 31. august 2022 17. april 2023
1. oktober 2021 - 30. september 2022 15. maj 2023
1. november 2021 - 31. oktober 2022 15. juni 2023
1. december 2021 - 30. november 2022 17. juli 2023
1. januar 2022 - 31. december 2022 15. august 2023
1. februar 2022 - 31. januar 2023 15. september 2023
1. marts 2022 - 28. februar 2023 16. oktober 2023
1. april 2022 - 31. marts 2023 15. november 2023
1. maj 2022 - 30. april 2023 15. december 2023
1. juni 2022 - 31. maj 2023 15. januar 2024

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler lønsumsafgift

Du finder fristerne for den enkelte punktafgift på siden om den pågældende vare. Se en oversigt over alle sider om varer og ydelser med punktafgifter på Punktafgifter.

Du har overholdt fristen for at indberette, hvis du får en kvittering for din indberetning inden kl. 24.00 den dag, fristen udløber.

Din betaling er rettidig, hvis beløbet bliver trukket på din virksomheds konto senest den dag, fristen udløber.

Betaler du med Leverandørservice, skal du godkende betalingen i TastSelv Erhverv inden kl. 16.00 bankdagen før sidste rettidige betalingsdag, for at betalingen kan blive trukket på bankkontoen på sidste rettidige betalingsdag.

Hvis du ikke indberetter fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF) og koster 800 kr. hver gang.

Husk også at indberette "0", hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden.

Hvis du ikke betaler fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, bliver der automatisk beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen. 

Har du indberettet eller betalt for sent, kan du søge om at blive fritaget for at betale afgiften samt renter og gebyrer. Inden du søger om fritagelse, skal du indberette og betale den moms, lønsumsafgift eller A-skat og am-bidrag, som FF-afgiften vedrører. 

Ansøg om fritagelse for afgift af den foreløbig fastsættelse (FF), renter og gebyrer (virk.dk)

Når vi har behandlet ansøgningen, sender vi en afgørelse til din virksomheds Digital Post.

Læs mere om reglerne for fritagelse i § 4 i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 (retsinformation.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Loading...