• Efter tobaksafgiftsloven skal der betales afgift af cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter og cigarillos.
  • Der er også punktafgifter på forsikringer.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.