Du kan købe prøvemærker til et køretøj, som ikke er registreret, hvis du har et særligt formål med kørslen.

 • Pris: 100 kr. pr. dag fra kl. 00-23.59 (inkl. ansvarsforsikring)

Du kan købe prøvemærker i en motorekspedition, en udvalgt toldekspedition eller i Motorregistret (3-4 dages leveringstid ved forsendelse).

Det er kun personen, som står på tilladelsen, der må køre med prøvemærket.

Skal du købe et prøvemærke til en anden end dig selv, skal du medbringe:
•    egen billedlegitimation
•    skriftlig fuldmagt og billedlegitimation fra den person, der skal bruge prøvemærket.

Log på Motorregistret

Du kan bruge prøvemærker, når du:

 • Afprøver og indstiller et nyt køretøj, men ikke når du tilkører køretøjet.
 • Importerer eller eksporterer et køretøj til eller fra importørens eller eksportørens adresse. Du skal selv undersøge, om det danske prøvemærke må anvendes til indkørsel og/eller udkørsel i det eller de lande, hvor du ønsker at benytte prøvemærket.
 • Prøvekører et køretøj i forbindelse med reparation, men ikke når du tilkører et istandsat køretøj.
 • Afhenter eller bringer et køretøj ud ved reparation, leasing, køb, salg eller klargøring.
 • Har nødvendig kørsel i forbindelse med registrering, godkendelse af et køretøj, eller hvor køretøjet har fået inddraget sine nummerplader på grund af manglende betaling af periodiske afgifter.
 • Overfører et køretøj til en anden forhandler, anden leasingvirksomhed, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager.
 • Demonstrerer et køretøj for en forhandler, leasingvirksomhed eller disses personale.
 • Demonstrerer eller afprøver et køretøj ved salg eller leasing. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber eller leasingtager af et køretøj af den pågældende type.
 • Fotograferer eller filmer et køretøj i forbindelse med reklamemateriale. Kørslen må kun foretages af fabrikanten eller importøren af køretøjet.
 • Skal prøvekøre et køretøj i anledning af udarbejdelse af en artikel efter aftale med et medie. Denne kørsel må kun vælges af journalister med motorstof som hovedområde.
 • Af udelukkende teknisk historiske grunde (som deltagelse i veterantræf) har behov for lejlighedsvis kørsel i et køretøj registreret 1. gang for mere end 30 år siden. Køretøjet skal være synet inden for de seneste 8 år, og køretøjets nummerplader må ikke efter synet være inddraget på grund af mangler ved køretøjet.
 • Skal deltage i et af politiet godkendt motorløb på baner eller ruter samt til kørsel mellem disse. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være synet og godkendt med dispensation for motorløb. Prøvemærket udstedes til den, der skal deltage i motorløbet. Deltagelsen skal kunne dokumenteres.
 • Skal deltage i et almenvelgørende eller almennyttigt arrangement (herunder kørsel i optog) til direkte kørsel mellem det sted, hvor køretøjet er opbevaret, og det sted hvor arrangementet skal afholdes.

Særlige nummerplader (Den juridiske vejledning)

Du kan kun bestille et prøvemærke i Motorregistret, hvis du er registreret med en dansk adresse.

Et bestilt prøvemærke kan afhentes hos:

 • motorekspeditioner
 • udvalgte toldekspeditioner
 • en syns- eller omsynsvirksomhed, som er tilmeldt ordningen med udskrivning af prøvemærker.

I Motorregistret under Plader og Vis udleveringssteder for prøvemærker kan du se, hvor bestilte prøvemærker udleveres.

For at få dit prøvemærke udleveret, skal du medbringe billedlegitimation og den kvittering, som du modtog på mail ved bestillingen. Du skal også medbringe en fuldmagt, hvis du kommer på vegne af en anden.

Prøvemærker kan også sendes med posten. Leveringstiden er her 3-4 hverdage.

Hvis køretøjet findes i Motorregistret

 1. Log på Motorregistret
 2. Vælg Plader, Bestil specialplade og Bestil prøvemærker.
 3. Fremsøg køretøjet og lås det op med koderne fra registreringsattesten.
 4. Angiv begrundelse og ønsket gyldighedsperiode for prøvemærkerne.
 5. Ved afhentning af prøvemærker hos en privat virksomhed eller en af Motorstyrelsens motorekspeditioner skal du oplyse en mailadresse. Ved forsendelse af prøvemærket skal du markere, om du ønsker prøvemærket tilsendt til låner eller til en modtageradresse.
 6. Godkend bestillingen.
 7. Betal og gå til kvitteringssiden.

Hvis du har valgt, at du vil afhente prøvemærket, får du en mail på den angivne adresse.

Hvis du har valgt, at du vil have prøvemærket tilsendt, er leveringstiden 3-4 hverdage.

Du kan se status på din bestilling i Vis status på pladebestillinger under fanen Plader.

Hvis køretøjet ikke findes i Motorregistret:

 1. Log på Motorregistret
 2. Vælg Plader, Bestil specialplade og Bestil prøvemærker.
 3. Vælg Stelnummer og udfyld.
 4. Når du vælger Fremsøg køretøj, får du en fejlmeddelelse om, at køretøjet ikke findes.
 5. Vælg Opret køretøj nederst.
 6. Udfyld fanerne i Motorregistret med de oplysninger, du har.
 7. Når køretøjet er oprettet, kan du gennemføre bestillingen af prøvemærkerne som beskrevet ovenfor.
 8. Afvisning af bestilling

Du kan tidligst bestille prøvemærket 14 dage før første anvendelsesdato og i en periode af maksimum 7 dage.

Har du flere gange tidligere fået udleveret prøvemærker, kan vi afvise din bestilling med henvisning til, at du bør få køretøjet indregistreret med almindelige nummerplader.

Du kan få udleveret prøvemærker i motor- eller toldekspeditionerne nedenfor. Du får udleveret prøvemærkerne med det samme. Medbring ID med billede og stelnummeret på køretøjet.

Køb prøvemærker i en af vores motorekspeditioner:

 • Aalborg
 • Aarhus
 • Odense
 • Høje-Taastrup

Motorekspeditionerne udleverer prøvemærker i åbningstiden. Find motorekspedition og åbningstider

Køb prøvemærker i følgende toldekspeditioner:

 • Frederikshavn
 • Hirtshals
 • Nørre Alslev 
 • Rønne
 • Esbjerg
 • Padborg (kun kontant betaling)

Toldekspeditionerne udleverer prøvemærker på hverdage i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00.

Find toldekspedition og åbningstider på Toldstyrelsens hjemmeside

Du kan søge om faste prøveskilte, hvis du er en erhvervsdrivende virksomhed med aktiviteter, som berettiger til kørsel med prøveskilte. For eksempel hvis du er forhandler, fabrikant eller reparatør af køretøjer.

Du søger ved at sende blanket (faste prøveskilte) 21.055 til os i Motorstyrelsen.

Priser på prøveskilte

 • Faste prøveskilte til bil: 1.180 kr. (+ 1.150 kr. i årlig afgift)
 • Fast prøveskilt til motorcykel: 590 kr. (+ 190 kr. i årlig afgift)

Læs mere om faste prøveskilte i Den juridiske vejledning (I.A.5.11)

Skal du bruge prøvemærker i udlandet, har du selv pligt til at undersøge, om de er godkendt til indkørsel og/eller udkørsel i det eller de lande, hvor du ønsker at bruge prøvemærket.

Kørsel i Tyskland

Danske prøvemærker og prøveskilte er godkendt til transport af et køretøj fra Danmark til eller igennem Tyskland. Men de er ikke godkendt til transport fra Tyskland til Danmark.

Du kan køre til Danmark med tyske prøveskilte (korttidsnummerplader) med en gyldighed på maks. 7 dage.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.