Hvis du flytter fra Danmark eller skal opholde dig mindst 6 måneder i udlandet, kan du søge om grænsenummerplader til din bil eller motorcykel. Pladerne giver dig lov til at få registreret køretøjet uden afgift.

Både personer og virksomheder kan søge om grænsenummerplader. Det kræver dog, at personen eller virksomheden har bopæl eller adresse i Danmark eller har haft det inden for de seneste 2 måneder.

Du søger om grænseplader ved at udfylde Ansøgning om danske grænsenummerplader (Blanket 21.063) og sende den til en af vores motorekspeditioner.

Ansøg om danske grænsenummerplader

Grænsenummerplader koster:

• Til bil: 1.180 kr.
• Til motorcykel: 590 kr.

Ved personlig betjening i vores motorekspeditioner betaler du et gebyr på 200 kr. ud over prisen for nummerpladerne.

Bestiller du pladerne inden, du rejser fra Danmark, kan du få tilladelse til kørsel med pladerne i op til 21 dage i Danmark og herefter op til 6 måneder i udlandet.

Bestiller du først pladerne efter, at du er rejst fra Danmark, kan du kun få tilladelse til kørsel med pladerne i 24 timer i Danmark og herefter op til 6 måneder i udlandet.

Vær opmærksom på, at andre lande kan have andre regler for, hvor længe du må køre i landet med grænsenummerplader.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.