Fra d. 15. november 2015 skal du montere dine nummerplader på dit køretøj, så nummerpladerne ikke kan tabes eller fjernes.

Reglerne betyder, at:

  • Nummerplader skal være solidt monteret på dit køretøj. Nummerplader på person- og varebiler skal du fastgøre med mindst to skruer eller bolte. Det er valgfrit på andre køretøjer.
  • Fastsætningen må ikke gå ud over nummerpladens læselighed. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor du fastgør dem. Hætten skal sidde så godt fast, at den kun kan fjernes med værktøj.

Nummerplader fra før 1. april 1976 og historiske nummerplader er fritaget for at opfylde kravene. De skal fastgøres på en måde, der passer til køretøjet.

Vi i Motorstyrelsen kan, efter aftale med Rigspolitiet, tillade alternative fæstningsmuligheder til person- og varebiler.

Du søger om tilladelse ved at sende blanket 21.079 til:

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Vedhæft en udtalelse fra et anerkendt prøvningslaboratorium (fx Teknologisk Institut, Delta Dansk Elektronik Lys & Akustik eller Danmarks Tekniske Universitet) og en tegning af fæstningselementet.

Imødekommer vi din ansøgning, offentliggør vi en beskrivelse af metoden, som betyder, at tilladelsen gælder for alle.

Vi har givet tilladelse til følgende alternativer

Metodebeskrivelserne er taget direkte fra de godkendte ansøgninger.

Metode 1

Metode 2

Metode 3

Metode 4

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.