Du kan lave en vejledende beregning af den forventede registreringsafgift på det køretøj, som du overvejer at importere eller eksportere.

Forslag til nye afgifter

Vær opmærksom på, at der den 18. december 2020 er fremsat et lovforslag om omlægning af bilafgifterne. Lovforslaget forventes vedtaget i februar 2021 og vil træde i kraft den 1. juni 2021, men de dele af lovforslaget, der vedrører registreringsafgiften, vil få virkning fra og med den 18. december 2020. De nye regler kan have betydning for afgiftsberigtigelser, som foretages i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, og kan resultere i, at Motorstyrelsen foretager en efteropkrævning eller tilbagebetaling til den, der har pligt til at afregne afgiften.

Beregner du afgiften for et nyt køretøj, skal du bruge bilens afgiftspligtige værdi.

Den afgiftspligtige værdi er køretøjets handelspris uden registreringsafgift. Den skal mindst være summen af:

  • Køretøjets købspris i udlandet omregnet til danske kroner.
  • Prisen for eventuelt ekstra udstyr monteret fra fabrikken eller af importøren.
  • En avance på mindst 9 %.
  • 25 % moms.

I regnemaskinen skal du ikke taste køretøjets første registreringsdato i Danmark (på trin 2), men i stedet markere at køretøjet er nyt (på trin 3).

Et køretøj anses som nyt, indtil det er 4 år gammelt, har kørt 2.000 km eller har slid eller skader som udelukker, at det kan sælges som nyt.

Beregn registreringsafgiften for nye og brugte køretøjer i Motorregistret

Beregner du afgiften for et brugt køretøj, skal du bruge køretøjets oprindelige nypris og handelsprisen. Handelsprisen er den forventede udsalgspris hos en forhandler.

Beregn registreringsafgiften for nye og brugte køretøjer i Motorregistret

Find nyprisen

Et køretøjs oprindelige nypris finder du på forhandlernes prislister eller på hjemmesider med køb og salg af biler.

Find handelsprisen

Handelsprisen kan du søge efter på hjemmesider med biler til salg.

Handelsprisen på motorcykler kan du søge efter på hjemmesider med motorcykler til salg.

Du kan også slå priser op fra magasinerne Bil-revyen og MC-revyen på statsbiblioteket.dk.

Værdiansættelse af brugte biler og motorcykler (Den juridiske vejledning)

Find satsen for registreringsafgift

Hvis du vil lave en beregning, inden du beslutter dig for at nedveje din varebil, får du brug for at kende den oprindelige afgiftssats.

Se satser for registreringsafgift

Ved anonym log-in i Motorregistret får du adgang til at se tekniske oplysninger og tidligere vurderinger på køretøjer, du ikke selv ejer.

Motorregister.skat.dk (Anonym log-in)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.