I Motorregistret kan du se, hvad vi i Motorstyrelsen og registrerede forhandlere tidligere har værdifastsat nye og brugte køretøjer til.

De forskellige handelspriser på tilsyneladende ens køretøjer skyldes, at der er tale om en individuel vurdering af hver enkelt køretøj, hvor der bl.a. tages hensyn til køretøjets stand, udstyr og kørte km.

For nye køretøjer kan du se vurderinger inden for de seneste 6 måneder, og for brugte køretøjer kan du se vurderinger inden for de seneste 12 måneder.

Vis køretøjsvurderinger i Motorregistret

Du kan søge ud fra mærke, model og årgang. Du får vist en liste over værdifastsættelserne for netop den type køretøj, du søger på.

Hvis du ikke finder nogen værdifastsættelser

Prøv at:

  • Udvide din søgning til flere årgange.
  • Vælge en model, der prismæssigt ligger tæt op ad den, du søger.
  • Finde en nypris samt den forventede nedskrivning på tilsvarende køretøjer og bruge denne.

0-1 år gamle køretøjer

Der gælder særlige nedskrivningsregler for værdifastsættelse af køretøjer mellem 0-1 år (Registreringsafgiftsloven §4, stk.10). Disse køretøjer kan derfor ikke umiddelbart bruges til at sammenligne vurderinger.

Du kan se, at køretøjet er blevet vurderet efter reglerne for køretøjer mellem 0-1 år ved at beløbet i kolonnen 'Handelspris' ikke er lig med summen af beløbene i kolonnen 'Værdi og registreringsafgift'.

Vurderingen er et skøn på baggrund af køretøjets oplysninger og de sammenlignelige handelspriser på det tidspunkt, hvor køretøjet bliver vurderet.

Der kan være foretaget forskellige reguleringer for stand, kilometer, ekstraudstyr og særlig anvendelse. Derfor kan du ikke umiddelbart gå ud fra, at du kan sammenligne vurderingerne.

Vurderinger foretaget af registrerede forhandlere (selvanmeldere) er ikke altid godkendt af os i Motorstyrelsen.

Leasingkøretøjer

Nye leasingkøretøjer har ofte en lavere nypris end køretøjer, der bliver solgt til almindelig brug.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.