Vil du vide, hvad registreringsafgiften bliver ved fx import, eksport, ombygning af varebil til personbil eller nedvejning af et køretøj, kan du bede os i Motorstyrelsen om et bindende svar.

 • Et bindende svar koster 400 kr.
 • Du skal betale via netbank.
 • Du skal sende en kopi af registreringsattesten eller CoC-dokumentet med ansøgningen.
 • Søger du som partsrepræsentant, skal du sammen med ansøgningen sende en samtykkeerklæring vedrørende partsrepræsentation.
 • Svartid: Op til 3 måneder.
 • Et bindende svar om registreringsafgift er gyldigt i 3 måneder*.

* Gyldigheden ophører dog, hvis der inden udløbet af de 3 måneder sker ændringer i love eller bekendtgørelser, som har betydning for svaret.

1. Udfyld:

2. Betal gebyret på 400 kr.:

 • Via netbank
  Når du betaler via netbank, skal du bruge kortart +73 og kreditornr. +81450536.
  I meddelelsesfeltet skriver du 'bindende svar', dit navn og cpr-nr. eller det cvr-nr., det bindende svar vedrører.
 • Fra udlandet
  Du kan betale via netbank i udlandet ved at bruge:
  IBAN-nr.: DK6502164069074065
  SWIFT-kode: DABADKKK.

1. Vælg og udfyld en af følgende blanketter:

2. Send blanketten til:

 • Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

3. Betal gebyret på 400 kr.:

 • Via netbank
  Når du betaler via netbank, skal du bruge kortart +73 og kreditornr. +81450536.
  I meddelelsesfeltet skriver du 'bindende svar', dit navn og cpr-nr. eller det cvr-nr., det bindende svar vedrører.
 • Fra udlandet
  Du kan betale via netbank i udlandet ved at bruge:
  IBAN-nr.: DK6502164069074065
  SWIFT-kode: DABADKKK.

Bindende svar om registreringsafgift får du typisk inden for 3 måneder. Mangler der nødvendige oplysninger, som vi skal kontakte dig for at få, kan der gå længere tid.

Vi kan i særlige tilfælde afvise at svare på spørgsmålet, hvis spørgsmålet ikke kan besvares med sikkerhed, eller hvis der mangler oplysninger. Du får da dit gebyr tilbage.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.