På din årsopgørelse, som er klar 13. marts 2023, kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2022.

Fristen for frivillig betaling af restskat er 3. juli 2023. Du kan betale med dankort indtil kl. 23:59. Eller via netbank inden for din netbanks åbningstid.

Du kan læse mere om renter og procenttillæg nedenfor. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.

Hvis du vil undgå at betale restskat i marts 2024, skal du tjekke, at din forskudsopgørelse for 2023 er korrekt.

Betal din skat for 2022

Hvis du sammenligner din forskudsopgørelse og årsopgørelse for 2022, kan du ofte selv finde årsagen til, at du skal betale restskat.

Restskat kan fx skyldes:

 • Lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx pga. omlagt boliglån eller salg af bolig)
 • Lavere beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du er stoppet med at arbejde eller har haft lavere indkomst - SU, dagpenge og pension giver ikke beskæftigelsesfradrag)
 • Lavere kørselsfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du har fået kortere afstand til arbejde eller har arbejdet mere hjemme)
 • Du har købt ejerbolig i løbet af året, og ejendomsværdiskatten står ikke på forskudsopgørelsen
 • Du har betalt mindre til din private pension, end der står på forskudsopgørelsen
 • Du har haft gevinster på aktier eller værdipapirer
 • Feriepenge ved skift af arbejde (feriepenge bliver beskattet i det år, de er optjent)
 • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt to steder fra. Dette kan du se på dine lønsedler.
 • Der mangler et fradrag på årsopgørelsen, som du derfor selv skal tilføje (fx kørselsfradrag eller rejseudgifter)


Læs mere om forskellen på forskudsopgørelse og årsopgørelse

Betaling af hele beløbet på én gang (spar renter): 

Ønsker du at betale hele restskattebeløbet på én gang, er fristen for betaling den 3. juli 2023. 
Du kan også vælge at betale en del af beløbet inden denne dato og betale resten i rater eller via din kommende skattebetaling.

Når du betaler i perioden frem til 3. juli 2023, skal du betale en rente på 1,7 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.  

Hvis du betaler senest 3. juli 2023, undgår du at skulle betale et procenttillæg på 3,7 % af restskatten. 

Betaling i rater eller betaling via din kommende skattebetaling: 

Vær opmærksom på, at du skal betale et fast procenttillæg på 3,7 %, hvis du betaler restskatten efter den 3. juli 2023. 

Hvis du ikke betaler inden da, regner vi din restskat (inklusive procenttillæg) op til 22.503 kr. ind i din skat for 2024.   

Er din restskat over 22.503 kr., så regner vi 22.503 kr. (inklusive procenttillæg) ind i din skat for 2024, og det resterende beløb skal du betale i 3 rater i august, september og oktober 2023. Vi sørger for at opkræve raterne. 

Hvis du tilmelder restskatten til Betalingsservice, betales beløbene automatisk. Når betalingen fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice, sker den automatisk.

Hvis du ikke tilmelder restskatten til Betalingsservice, får du besked i Digital Post umiddelbart før, du skal betale en rate.

 • Hvis du betaler i perioden 1. januar til 3. juli 2023, skal du betale en rente på 1,7 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
 • Hvis du betaler efter den 3. juli 2023, skal du betale et fast procenttillæg på 3,7 %.
 • Hvis du ikke har betalt senest den 3. juli 2023, regner vi din restskat inklusive procenttillæg op til 22.503 kr. ind i din skat for 2024. Restskat over 22.503 kr. opkræves i op til 3 rater i august, september, oktober. Hvis du ikke tilmelder restskatten til Betalingsservice, får du besked i Digital Post umiddelbart før, du skal betale en rate. 
Eksempler på, hvad restskat koster i renter og procenttillæg
Din restskat i 2022 Rente (1,7 %) hvis du betaler midt i marts 2023 Procenttillæg (3,7 %) hvis din restskat indregnes i forskudsopgørelsen 2024
1.000 kr. ca. 4 kr. 37 kr.
5.000 kr. ca. 18 kr. 185 kr.
15.000 kr. ca. 55 kr. 555 kr.

Du betaler med det samme

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Betal restskat
 3. Betal med dankort eller få en betalingslinje til brug ved betaling via din netbank.

Du skal runde beløbet op til hele kroner ved betaling.

Du betaler i op til tre rater i august, september og oktober

Restskat over 22.503 kr. opkræves i op til 3 rater i løbet af august, september og oktober 2023. Du får besked i Digital Post umiddelbart før, du skal betale en rate.

Hvis du tilmelder din restskat til Betalingsservice, betales beløbene automatisk. Når betalingen fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice, sker den automatisk. Indtil da skal du selv sikre, at raterne bliver betalt.

Hvis du tidligere har fået udbetalt en overskydende skat inden 1. september, vil dette beløb blive genopkrævet i 3 rater i løbet af efteråret.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du eventuelt få en aftale om, at du kan betale beløbet over flere gange.

Ring til os på 72 22 28 21.

Du kan selv regne ud, om du skal betale eller have penge tilbage i skat for 2023. Det kræver dog, at du har godt styr på din økonomi, da du selv skal taste alle relevante beløb.

Beregn din skat for 2023

Pensionister, der bor i udlandet og ikke skal betale skat i Danmark, kan opleve, at de har fået en restskat, fordi vi har beregnet skat af den udbetalte pension.

Du skal rette din årsopgørelse

Du skal logge på og indtaste den pension, der er fritaget for dansk skat.

Ret din årsopgørelse, rubrik 28

Hvis du ikke kan logge på skal du udfylde en blanket og sende den til os:

Blanket: Oplysningsskema for begrænset skattepligtige

Hvis du allerede har oplyst

Hvis du allerede har oplyst fradragene, kan du se bort fra din første årsopgørelse. Den seneste årsopgørelse finder du ved at logge på TastSelv. Det er den, der er gældende.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning