Du skal betale told og afgifter, når du ankommer fra et land uden for EU, hvis du har købt varer for over:

 • 3.250 kr., hvis du ankommer til Danmark med fly eller skib
 • 2.250 kr., hvis du ankommer med andre transportformer.

Hvis du har købt varer i et land uden for EU og mellemlander med fly i et EU-land på vej hjem, gælder reglerne for varer købt i landet uden for EU.

Reglerne gælder kun for varer, du fysisk har med dig, og ikke for varer, du fx sender med post.

Hvis du vil undgå at betale told og afgifter, er der grænser for, hvor meget du må tager med hjem, når du rejser uden for EU. Det gælder fx tobak og alkohol.

Du skal desuden være fyldt 17 år for at tage alkohol og tobak med til Danmark. Nedenfor kan du se, hvor meget du må have med hjem.

Hvor meget tobak må jeg tage med?
Tobak Antal
Cigaretter 200 stk. eller
Cigarillos (max. 3 g/stk.) 100 stk. eller
Cigarer  50 stk. eller
Røgtobak 250 g
Hvor meget alkohol må jeg tage med?
Alkohol Liter
Spiritus (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus) 1 liter eller
Hedvin (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin og sherry,
samt mousserende vin, som fx champagne)
2 liter og
Bordvin (fx rød-, hvid- og rosevin og vinbaseret cider) 4 liter og
Øl (og ølbaseret cider) 16 liter

Motorbrændstof

Du må tage 10 liter motorbrændstof i reservedunke med, ud over indholdet i dit køretøjs normale tank.

Hvis en af dine varer har en værdi på mere end 3.250 kr. (eller 2.250 kr.), skal du betale told og afgifter af hele varens værdi. Det gælder også for varer, som består af flere dele, der tilsammen udgør et hele, fungerer sammen og normalt sælges sammen, som fx et spejlrefleks-digitalkamera og en linse.

Du kan ikke undgå at betale told og afgifter ved at indføre varen af flere omgange eller ved at lade flere personer tage forskellige dele af varen med til Danmark.

I tolden bliver du bedt om at vise kvitteringer for dine køb. Husk derfor at gemme kvitteringerne, så du kan dokumentere, hvad du har købt og betalt.

Når du ankommer til Danmark, fx med fly, skal du nogle steder gå gennem en rød eller en grøn kanal.

Den grønne kanal skal du gå igennem, når du ikke har varer med, der skal betales told og afgifter af.

Har du derimod varer med, som du skal betale told og afgifter af, skal du henvende dig til Toldstyrelsen i den røde kanal. Det gælder også, hvis du er usikker på, om du kan tage dine varer med uden at betale told og afgifter. Er der ingen rød kanal, skal du henvende dig i toldekspeditionen i stedet.

Når du som privatperson flytter til Danmark fra et land uden for EU, har du mulighed for at indføre dine personlige ejendele, uden at du skal betale told. Personlige ejendele er almindeligt indbo, som for eksempel møbler, tøj, cykler, køkkenudstyr og hårde hvidevarer.

Det er et krav, at du har ejet og benyttet dine ejendele i minimum 6 måneder, for at du kan indføre dem toldfrit som flyttegods. Derudover er der en række andre betingelser:

 • Ejendelene skal fortsat benyttes til samme formål.

 • Du skal have boet i et land uden for EU i minimum 12 måneder i træk.

 • Ejendelene skal være indført senest 12 måneder efter at du er flyttet.

 • Du skal beholde ejendelene i 12 måneder efter du har indført dem, og du må ikke udlåne, pantsætte eller udleje dem.

Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer, erhvervsmotorkøretøjer og materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter.

Erklæring om flyttegods

Når flyttegodset ankommer, skal du sørge for, at der bliver lavet en fortoldningsangivelse. Angivelsen bliver normalt klaret af en transportør eller speditør. Derudover skal du udfylde en blanket om erklæring om flyttegods. Blanketten bruges til at give oplysninger om godset og til at erklære over for toldmyndighederne, at det overholder reglerne for at opnå toldfrihed.

Blanketten om flyttegods kan du aflevere enten fysisk eller digitalt til det toldsted, der fremgår af toldangivelsen. 

På toldangivelsen er der i rubrik A angivet 4 cifre, som henfører til det specifikke toldsted, hvor blanketten kan afleveres. På denne side kan du se, hvilket toldsted den 4-cifrede kode henviser til. 

Fysisk aflevering
Du kan aflevere blanketten i udprintet format på det toldsted, som er angivet i toldangivelsen.

Digital aflevering
Du kan vedhæfte blanketten i en mail til toldstedets fællesmail, som du finder på toldst.dk/lokationer.

Du kan læse mere om flyttegods i Juridisk Vejledning, afsnit F.A.18.3

Hvis du vil læse specifikt om reglerne for rejser til og fra Storbritannien, kan du finde mere information på vores temaside om Brexit for borgere

Hvis du overtræder reglerne for, hvor meget du må have med uden at betale told og afgifter, får du en bøde. Som regel er bøden to gange det beløb, du skulle have betalt i told og afgifter. Ud over bøden skal du betale tolden og afgifterne.

Vi kan ikke fortælle dig, hvad du må have med ind i andre lande. Her skal du kontakte toldmyndighederne i det land, du rejser til.

Se, hvilke lande der er med i EU.

Disse områder regnes ikke som EU-lande:

 • Færøerne
 • Grønland
 • De Kanariske Øer (fx Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote og Fuerteventura)
 • Ålandsøerne
 • De oversøiske Departementer (Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana, Réunion og Mayotte) 
 • Cypern - den nordlige del

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.