Der er væsentlig forskel på, om du køber dine varer inden for eller uden for EU. 

Køber du varer over nettet, som bliver sendt fra et land uden for EU, skal du som hovedregel betale told og dansk moms. Du skal dog hverken betale told eller moms, hvis du køber varer for mindre end 80 kr. før fragt. Du skal dog altid betale moms af spiritus, vin, øl, tobaksvarer (fx cigaretter), parfume og eau de toilette, uanset hvor meget du køber.

Du skal betale særlige afgifter af nogle varer, som for eksempel spiritus, kaffe og slik. Læs mere om internethandel og særlige afgifter.

Beregn din told, når du køber varer uden for EU

Told

Det er forskelligt fra vare til vare, om der er told på din vare og hvor meget. Det afhænger af varens type, hvor den kommer fra, og hvad den er lavet af. 

Du skal betale told, hvis du køber varer på nettet fra et land uden for EU, og den samlede pris er på mere end 1.150 kr. før fragt. Beløbsgrænsen gælder dermed for den samlede værdi af alle varerne i forsendelsen. Når du opgør værdien, skal du kun medregne prisen for selve varerne - dette kaldes varernes egenværdi. Hvis du derudover skal betale fragt, skal denne ikke regnes med. Hvis egenværdien er over 1.150 kr., skal der betales told af hele beløbet inklusiv fragt.

Du skal altid betale told af spiritus, vin, øl, tobaksvarer (fx cigaretter), parfume og eau de toilette, uanset hvor meget du køber.

 • Eksempel (du skal betale told): Du køber et ur til 1.000 kr. og en urrem til 500 kr., som sendes samlet i én pakke til dig. Forsendelsens samlede værdi er derfor over grænsen på 1.150 kr., selvom det er to forskellige varer, og du skal betale told. Du skal både betale told af de 1.500 kr. og told af dine udgifter til fragt.
 • Eksempel (du skal ikke betale told) : Hvis du køber et ur til 1.000 kr. i en netbutik og derefter en urrem til 500 kr. i en anden netbutik, så sendes varerne hver for sig, og der er tale om to forskellige forsendelser. Begge forsendelser er hver især er under grænsen, og dermed skal der ikke betales told.

Moms

Du skal betale dansk moms, hvis du køber varer for mere end 80 kr. før fragt. Momsen beregnes af både varens pris, fragten og tolden. Du skal altid betale moms af spiritus, vin, øl, tobaksvarer (fx cigaretter), parfume og eau de toilette, uanset hvor meget du køber. Dansk moms er 25 %.

Du skal være opmærksom på, at der træder nye momsregler i kraft d. 1. juli 2021. Du kan læse mere under afsnittet Nye momsregler fra 1. juli 2021.

Særlige afgifter (punktafgifter)

Udover told og moms skal du betale særlige afgifter på varer som spiritus, vin, øl, tobaksvarer (fx cigaretter), slik, dæk, engangsservice og mineralolier. Det gælder, uanset hvor meget du køber.

Gebyr

De varer, du køber, skal angives til Toldstyrelsen, så du kan betale eventuel told, afgifter og moms af varerne. I praksis vil det normalt være den transportør, du vælger, når du accepterer sælgerens leveringsbetingelser i forbindelse med købet (fx PostNord eller GLS), som angiver og fortolder varerne for dig.

Transportøren opkræver sit udlæg for told, afgifter og moms hos dig som køber og vil derudover ofte opkræve et gebyr for sit arbejde. Toldstyrelsen har ikke indflydelse på gebyret eller dets størrelse.

 Der gælder særlige regler for:

 • Spiritus, vin, øl, tobaksvarer (fx cigaretter): Du skal altid betale moms, told og eventuelt særlige afgifter af disse varer, uanset hvor meget du køber.

 • Programmer og underholdning som downloades: Som privatperson skal du betale dansk moms af computerprogrammer, musik, webhosting og lignende, som du køber uden for EU. Det er sælgeren, der skal opkræve momsen.

 • Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer: Læs mere på stoppiratkopiering.dk.

Prøv vores beregner og se et vejledende eksempel på, hvor meget du skal betale i moms og told på specifikke varer.

1. juli 2021 træder EU’s e-handelspakke i kraft. E-handelspakken er en aftale, som alle lande i EU er blevet enige om.

Aftalen betyder bl.a., at du som borger i EU skal betale moms af alle varer, der er købt i lande uden for EU. Det gælder også varer med en værdi på under 80 kr., som i dag er fritaget for moms. De nye momsregler skal bl.a. være med til at sikre lige konkurrence mellem virksomheder i og uden for EU.

Læs mere om de nye momsregler.

Varernes vej til dig

grafik

Du bestiller dine varer på internettet

grafik

Sælgeren sender dine varer afsted

grafik

Transportøren eller kureren opbevarer dine varer og
beregner told og afgifter af dem

grafik

Du betaler told, afgifter og eventuelt et gebyr til transportøren

grafik

Du modtager dine varer

Transportøren opkræver moms, told og særlige afgifter - og et gebyr

Betaling af told, moms og afgifter vil i de fleste tilfælde ske via transportøren, det vil sige virksomheden, som transporterer varerne til dig. Ofte vil transportøren opkræve et gebyr i forbindelse med beregningen. Toldstyrelsen har ikke indflydelse på gebyret eller dets størrelse.

Nogle transportører giver dig besked om, at din pakke er klar til levering, men at du først skal betale en regning. Når du har betalt regningen, modtager du din vare. Andre transportører udleverer din pakke, før du modtager regningen.

Kan jeg undgå transportørgebyret?

Transportøren skal udarbejde en importangivelse, hvori der opkræves moms og evt. told. Transportøren tager et gebyr for at udarbejde importangivelsen. 
 
Som privatperson har du mulighed for selv at lave en importangivelse, men det kan alene ske efter aftale med transportøren. Det kræver også, at du selv kan udfylde en importangivelse, som skal indleveres fysisk til nærmeste toldsted. 

Importangivelsen skal være korrekt udfyldt ved indlevering, og betaling af moms og evt. told skal ske på toldstedet, når importangivelsen er indtastet. Se, hvordan du udfylder importangivelsen.

Varer under toldbehandling

Toldbehandling betyder, at transportøren opbevarer dine varer, mens han eller hun angiver told og moms.

Det er transportøren, der har din pakke, når den er under toldbehandling. Det vil sige den virksomhed, der fragter varen hjem til dig (fx PostNord eller GLS).

Betaling direkte til Toldstyrelsen

Hvis din speditør/transportør har oplyst, at du skal betale direkte til Toldstyrelsen, skal denne oplyse et referencenummer på toldangivelsen. Du skal indbetale til:

 • Kortart: 73
 • Kreditornummer: 81406731.

I rubrikken Meddelelser skal du oplyse dit navn, toldangivelsens referencenummer, og at betalingen vedrører told og moms.

Du kan også indbetale på nærmeste toldsted med ekspedition eller på en Motorekspedition. 

Betaling fra udenlands konto

Hvis du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge:

 • IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
 • SWIFT-kode: DABADKKK
 • Kontonummer: 02164069163394
 • Kontohaver: Skatteforvaltningen (Toldstyrelsen)

Husk at skrive dit navn, referencenummer på toldangivelsen, og at betalingen vedrører told og moms.

Skal du sende din vare til reparation i et land udenfor EU, skal du kun betale told og moms af reparationsomkostningerne -  plus fragt.

Har du ikke sendt varen ud under reglerne for passiv forædling, skal du betale told og moms af varen, når den kommer retur efter reparation.

Vi anbefaler at du kontakter transportøren eller Toldstyrelsen på telefon: 72 22 12 12 inden du sender varen til reparation.

Hvis du vil returnere varer, der er købt på nettet i et land uden for EU, kan du søge om at få tolden og momsen tilbage:

 • Du skal have sendt varen retur til leverandøren.
 • Du skal bede om at få tolden og momsen tilbage senest 3 måneder efter, varen er fortoldet.

Sådan gør du

 1. Send varen retur til leverandøren uden for EU. Husk at få en kvittering, hvor der står, hvor du har sendt varen hen.
 2. Når du har fået pengene tilbage, kan du søge om at få told og moms tilbage.

Hvis du vil læse specifikt om nethandel fra butikker i Storbritannien, kan du finde mere information på vores temaside om Brexit for borgere

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.