Dato for udgivelse
18 Nov 2016 14:41
Til
Virksomheder beskæftiget med told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Yderligere information i tilknytning til tidligere udsendt nyhedsbrev


I forhold til tidligere udsendt nyhedsbrev skal det videre bemærkes, at

 • Fra den 1. januar 2017 skal eksportører uanset om de er registreret eksportører i EU, udfærdige udtalelser om oprindelse for forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf ikke overstiger 6 000 EUR.

 • Virksomheder skal ansøge om at få en bevilling til registreret eksportør fra den 1. januar 2017 uanset om virksomheden i dag har en bevilling til godkendt eksportør, hvis virksomheden har forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf overstiger 6 000 EUR.

 • Så snart I er registrerede skal I udfærdige udtalelser om oprindelse på engelsk, fransk eller spansk for forsendte produkter med oprindelsesstatus.

 • Når produkter med oprindelsesstatus, som endnu ikke er overgået til fri omsætning, er under et toldsteds kontrol i en medlemsstat, kan videreforsenderen erstatte den originale udtalelse om oprindelse med en eller flere erstatningsudtalelser om oprindelse, hvis alle eller nogle af produkterne skal sendes til et andet sted i EU eller til Norge eller Schweiz.

 • Videreforsendere af varer, der er registreret i EU, kan udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse fra den dato, hvor deres registrering er gyldig.

 • Videreforsendere af varer kan udstede erstatningsudtalelse om oprindelse selvom varerne er ledsaget af et oprindelsescertifikat formular A, der er udfærdiget i det præferenceberettigede land.

 • Det er udelukkende videreforsendere af varer, som er registreret i REX-systemet, der må udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse for produkter, som skal sendes til Norge eller Schweiz.

 • Frem til den 31. december 2017 udsteder toldmyndighederne i medlemsstaterne varecertifikater EUR.1 eller erstatningsoprindelsescertifikater formular A efter anmodning fra eksportører af varer, som endnu ikke er registreret.

 • Efter den 31. december 2017 kan virksomheden ikke anvende GSP ordningen, hvis ikke virksomheden har en bevilling til registrerede eksportør, når virksomheden har forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf overstiger 6 000 EUR.

 • I forbindelse med ansøgningen skal det bemærkes, at det ikke er obligatorisk at underskrive rubrik 6 på ansøgningsblanketten. Kommissionen gør dog altid følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden til brug for verificering af REX nummeret uanset om I underskriver rubrik 6:

  a) den registrerede eksportørs nummer

  b) registreringens gyldighedsdato

  c) datoen for tilbagekaldelsen af registreringen, hvor det er relevant

  d) oplysninger om, hvorvidt registreringen også gælder eksport til Norge, Schweiz eller Tyrkiet

  e) datoen for seneste synkronisering mellem REX-systemet og det offentlige websted.