Dato for udgivelse
22 Nov 2016 13:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen:

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
13.11.2016
3823 70 00 11-99 Udgår og erstattes af:
3823 70 00 -Industrielle fedtalkoholer:
10 --Af den art der anvendes som dyrefoder 3,8%
90 --I andre tilfælde 3,8%
15.11.2016
4404 10 00 00 Udgår og erstattes af:
4404 10 00 -Af nåletræ:
10 --Træspån og lign 0
90 --Andre varer 0
4404 20 00 00 Udgår og erstattes af:
4404 20 00 -Af andet træ:
--Træspån og lign
10 ---Træspån 0
11 ---Andre varer 0
90 --Andre varer 0
4407 92 00 00 Udgår og erstattes af:
4407 92 00 --Af bøg (Fagus-arter):
10 ---Høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende 0
90 ---I andre tilfælde 0
4420 90 91 10-90 Udgår og erstattes af:
4420 90 91 ---Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel:
----Håndfremstillede:
11 -----Træ i form af træstammer eller firskåret tømmer med simple processer i overfladen, udskårne eller med fint gevind eller malet, der ikke har betydelig merværdi og nogen væsentlig ændring i formen 3%
19 -----I andre tilfælde 3%
----I andre tilfælde:
91 -----Træ i form af træstammer eller firskåret tømmer med simple processer i overfladen, udskårne eller med fint gevind eller malet, der ikke har betydelig merværdi og nogen væsentlig ændring i formen 3%
99 -----I andre tilfælde 3%
4420 90 99 00 Udgår og erstattes af:
4420 90 99 ---I andre tilfælde:
10 ----Træ i form af træstammer eller firskåret tømmer med simple processer i overfladen, udskårne eller med fint gevind eller malet, der ikke har betydelig merværdi og nogen væsentlig ændring i formen 0
90 ----I andre tilfælde 0
4421 90 97 90      Udgår og erstattes af:
4421 90 97 ----I andre tilfælde:
91 -----Træ i form af træstammer eller firskåret tømmer med simple processer i overfladen, udskårne eller med fint gevind eller malet, der ikke har betydelig merværdi og nogen væsentlig ændring i formen 0
99 -----I andre tilfælde 0

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2017.