Dato for udgivelse
23 Nov 2016 11:31
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen:

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
18.11.2016
4809 90 00 00       Udgår og erstattes af:
4809 90 00 -Andre varer:
10 --Letvægtstermopapir af vægt 65 g/m² eller derunder, i ruller af en bredde på 20 cm eller derover med en vægt (inklusive papiret) på 50 kg eller derover og en diameter (inklusive papiret) på 40 cm eller derover ("jumboruller"), med eller uden basecoat på den ene eller begge sider, overtrukket med en varmefølsom belægning på den ene eller begge sider, og med eller uden dæklag 0
90 --Andre varer 0
4811 90 00 00 Udgår og erstattes af:
4811 90 00 -Andet papir og pap samt cellulosevat og cellulosefiberdug:
10 --Letvægtstermopapir af vægt 65 g/m² eller derunder, i ruller af en bredde på 20 cm eller derover med en vægt (inklusive papiret) på 50 kg eller derover og en diameter (inklusive papiret) på 40 cm eller derover ("jumboruller"), med eller uden basecoat på den ene eller begge sider, overtrukket med en varmefølsom belægning på den ene eller begge sider, og med eller uden dæklag 0
90 --Andre varer 0
4816 90 00 00 Udgår og erstattes af:
4816 90 00 -Andre varer:
10 -- Letvægtstermopapir af vægt 65 g/m² eller derunder, i ruller af en bredde på 20 cm eller derover med en vægt (inklusive papiret) på 50 kg eller derover og en diameter (inklusive papiret) på 40 cm eller derover ("jumboruller"), med eller uden basecoat på den ene eller begge sider, overtrukket med en varmefølsom belægning på den ene eller begge sider, og med eller uden dæklag 0
90 --Andre varer 0
4823 90 85 20 ---Letvægtstermopapir af vægt 65 g/m² eller derunder, i ruller af en bredde på 20 cm eller derover med en vægt (inklusive papiret) på 50 kg eller derover og en diameter (inklusive papiret) på 40 cm eller derover ("jumboruller"), med eller uden basecoat på den ene eller begge sider, overtrukket med en varmefølsom belægning på den ene eller begge sider, og med eller uden dæklag 0
80 ---Andre varer 0

 Ændringerne medtages til Nyoptryk 2017