Dato for udgivelse
23 Nov 2016 12:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1742344
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2005 offentliggjort i EU-tidende L 310 af 17. november 2016 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir (toldtariffens pos. 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 og 4823 90 85 20) med oprindelse i Republikken Korea (KR).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/2005.

Forordningen trådte i kraft den 18. november 2016.