Dato for udgivelse
24 Nov 2016 12:40
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-1750190
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordninger for pos. 3204 og nye forklarende bemærkning til KN vedr. kap. 39 og 68.


Kommissionen har den 17. november 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/2033 om tarifering af glimmer til tandpasta i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 3204 19 00

Forordningen er offentliggjort EU-Tidende L314 af 22. november 2016 og træder i kraft 12. december 2016.

Kommissionen har desuden vedtaget tilføjelser til de Forklarende Bemærkninger til KN for henholdsvis kap 39 og 68 vedr. stenpapir og dekorationsgenstande bestående af stenmel og plast.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 427 af 19. november 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for forordningen og 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret