Dato for udgivelse
08 Dec 2016 13:11
Til
De virksomheder, der allerede anvender eller skal anvende SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld og SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld fra de
Sagsnummer
16-1793205
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Den nye toldbehandlingsbekendtgørelse har blandt andet betydning for de virksomheder, der allerede anvender eller skal anvende SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld og SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld fra den 1. januar 2017.


Ny toldbehandlingsbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017

Den nye toldbehandlingsbekendtgørelse har blandt andet betydning for de virksomheder, der allerede anvender eller skal anvende SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld og SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld fra den 1. januar 2017.

Ændringer som har betydning for deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld

Den nye bekendtgørelse medfører en ændring i promillesatsen for SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld. Promillesatsen hæves fra 2,5 til 3,5, og gælder for alle virksomheder, der deltager i ordningen fra den 1. januar 2017. Framelding fra ordningen kan ske ved henvendelse til SKAT jf. dog toldbehandlingsbekendtgørelsens § 64, stk. 2.

Ændringer som har betydning for deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld

Den nye bekendtgørelse medfører en ændring i betingelserne for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld. Den nye bekendtgørelse betyder, at virksomheder, der tilmelder sig ordningen fra den 1. januar 2017, skal betale en fast bidragssats på 10 kr. per toldangivelse.

Det bemærkes, at ændringerne kun har betydning for de virksomheder, der har fået udstedt eller fornyet bevillinger efter den 1. maj 2016.

Derudover vil der også ske en ændring i forbindelse med tilmeldingsproceduren til SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld. Tilmelding til SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld kan fremover ske, når virksomheden importørregistrerer sig.

Hvis du ikke har tilmeldt dig ordningen ved importørregistreringen - og du senere får brug for at tilmelde dig - kan du gøre det i forbindelse med, at du ansøger om en af de toldordninger, der kræver sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld.

Virksomheder, der allerede har bevilling til SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld

De bevillingshavere, der allerede har en bevilling til SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, og som udløber den 31. december 2016, vil snarest modtage et brev med specifik information og orientering om deres forhold, og hvordan de skal forholde sig.

Samlet sikkerhedsstillelse

Til orientering er der i EU fremsat en række forslag til justeringer af nedsættelseskriterierne for Samlet sikkerhedsstillelse, som for tiden bliver forhandlet. Det betyder, at mulighederne for at opnå nedsættelse med henholdsvis 50 %, 30 % eller til 0 % kan ændre sig i den nærmeste fremtid.

Du kan læse mere om reglerne for sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld og Samlet sikkerhed her.

Du kan læse den nye toldbehandlingsbekendtgørelse link.

På baggrund af de modtagne bemærkninger blandt andet på seneste møde med Toldkontaktudvalget den 7. december, vil SKAT snarest tilføje vejledningsmateriale på www.skat.dk.