Dato for udgivelse
07 Dec 2016 14:13
Til
Til virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

REX - Generelle principper og forholdsregler, som klareren skal træffe i forhold til GSP ordningen.


1. Når en klarerer anmoder om præferencebehandling under GSP-ordningen, skal han henvise til udtalelsen om oprindelse i toldangivelsen om overgang til fri omsætning. Henvisningen til udtalelsen om oprindelse skal være dennes udstedelsesdato med formatet ååååmmdd, hvor åååå er året, mm er måneden, og dd er dagen. Hvis den samlede værdi af de videresendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6 000 EUR, angiver klarereren også den registrerede eksportørs nummer.

2. I de tilfælde, hvor klarereren har anmodet om anvendelse af GSP-ordningen uden at besidde en udtalelse om oprindelse på det tidspunkt, hvor toldmyndighederne godtager angivelsen om overgang til fri omsætning, anses angivelsen for at være ufuldstændig og behandles i overensstemmelse hermed.

3. Før varer angives til overgang til fri omsætning påser klareren, at varerne opfylder reglerne navnlig ved at kontrollere:

a) om eksportøren er registreret i REX-systemet på det offentlige websted, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus overstiger 6 000 EUR, og

b) om udtalelse om oprindelse er udfærdiget i overensstemmelse med bilag 22-07.

I kan læse mere i EUTK GF artikel 102.