Dato for udgivelse
12 Dec 2016 09:45
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for 2 eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2146 offentliggjort i EU-Tidende  L 333 af 8. december 2016 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for 2 eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

Godtagelsen af tilsagnet for Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd., der er omfattet af Taric-tillægskode: B856 og Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd., der er omfattet af Taric-tillægskode: B836 trækkes tilbage.

Fors så vidt angår tilbagetrækning af tilsagnene henvises til teksten i (EU) 2016/ 2146.

Forordningen trådte i kraft d. 9. december 2016.