Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Når du eksporterer varer ud af EU (til 3.-lande), skal du ikke opkræve dansk moms af salget. For visse ydelser skal du dog. Du skal kunne dokumentere, at betingelserne for det momsfrie salg er opfyldt.

Bliv registreret som eksportør på indberet.virk.dk

Der gælder de samme regler, når du sælger varer til virksomheder og til private uden for EU.

Du skal være registreret som eksportør, og du skal have tildelt et EORI-nummer. EORI er et register over alle EU-virksomheder, der handler med lande uden for EU. Du registrerer din virksomhed på indberet.virk.dk.

Du skal indberette dit salg til Eksportsystemet (e-Export). De fleste vælger at gøre dette via en speditør.

Tilmeldingsblanket til e-Export systemet

Betingelse for at sælge varer momsfrit ud af EU

Du skal kunne dokumentere, at varerne er eksporteret ud af EU ved fx en:

 • udførselsangivelse med udpassageattest i e-Export
 • skriftlig ordre
 • korrespondance med køberen

Se også videoen: Salg af varer til lande uden for EU - hvordan gør jeg med momsen?

Hvis du som dansk virksomhed sælger ydelser til virksomheder i lande uden for EU, skal du normalt ikke opkræve dansk moms.

Betingelse for at sælge ydelser momsfrit til virksomheder uden for EU

Du skal kunne dokumentere, at køberen er en virksomhed.

Du skal kontrollere kundens oplysninger og identitet. Du kan eventuelt anvende internettet til at søge information. Gem print som dokumentation.

Er du i tvivl om, at kunden er en virksomhed, kan du bede kunden dokumentere det ved fx:

 • en attest, udstedt af skattemyndighederne i køberens hjemland om, at kunden har økonomiske aktiviteter, eller
 • kundens momsnummer eller et lignende nummer, som bruges til at identificere virksomheder i køberens hjemland.

Kan du ikke dokumentere, at køberen er en virksomhed, skal du behandle salget som et salg til en privatperson uden for EU.

Ydelser, hvor du skal opkræve dansk moms

For visse ydelser skal du som dansk virksomhed altid opkræve moms, selv om køberen bor uden for EU. Det gælder:

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i Danmark (for eksempel byggeydelser).
 • Personbefordring, som foregår i Danmark (turistbuskørsel).
 • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (for eksempel messer, udstillinger, seminarer og kurser), som foregår i Danmark.
 • Restaurations- og cateringydelser, som udføres i Danmark.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.

For visse ydelser skal du som dansk virksomhed opkræve moms, selv om køberen bor uden for EU, hvis køberen udnytter ydelsen i Danmark. Det gælder:

 • Salg af rettigheder.
 • Reklame.
 • Rådgivning.
 • Forpligtelse til undladelse (for eksempel konkurrenceklausuler).
 • Bank-, finansierings- og forsikringsydelser (dog ikke boksleje).
 • Udlejning af arbejdskraft.
 • Udlejning af løsøregenstande.
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde.

Hvis ydelserne vedrører købers virksomhed, kan køber søge om at få momsen tilbage.

Få moms betalt i udlandet tilbage

Hovedregel: Hvis du som dansk virksomhed sælger ydelser til private i lande uden for EU, skal du opkræve dansk moms.

Der er dog en undtagelse til reglen. For følgende typer ydelser skal du kun opkræve dansk moms af salg til en privat forbruger, hvis ydelsen forbruges i Danmark:

 • Formidling af salg eller køb, som foregår i Danmark.
 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i Danmark (fx byggeydelser)
 • Personbefordring, som foregår i Danmark (turistbuskørsel).
 • Adgang til arrangementer og øvrige ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (fx udstillinger, ballet, teater, koncerter, sportskampe, messer, seminarer, konferencer og kurser), som foregår i Danmark.
 • Restaurant- og cateringydelser, som udføres i Danmark.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, hvis transportmidlet bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.
 • Langtidsudlejning af fartøjer (fx både), der bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.
 • Transport af varer, som foregår i Danmark.
 • Transport af varer mellem to EU-lande, når transporten påbegyndes i Danmark
 • Aktiviteter i tilknytning til transport (fx lastning, losning, omladning og pakning), som udføres i Danmark.
 • Vurdering af og arbejde på løsøregenstande, som udføres i Danmark.

Derudover skal du kun opkræve dansk moms af salg af følgende typer ydelser til en privat forbruger i lande uden for EU, hvis ydelsen forbruges i Danmark:

 • Salg af rettigheder
 • Reklame
 • Rådgivning
 • Forpligtelse til undladelse (fx konkurrenceklausuler)
 • Bank-, finansierings- og forsikringsydelser (dog ikke boksleje)
 • Udlejning af arbejdskraft
 • Udlejning af løsøregenstande
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde

Hvis du i stedet leverer disse ydelser til en privat forbruger i Danmark eller et andet EU-land, skal der betales dansk moms, medmindre ydelserne forbruges uden for EU.

Virksomheder, der er etableret uden for EU, skal desuden momsregistreres og opkræve dansk moms ved salg af ovenstående 8 ydelser (Salg af rettigheder mv.) til en privat forbruger i Danmark, hvis ydelsen forbruges i Danmark.

Når du sælger varer og ydelser til udlandet, skal du oprette særlige konti i dit regnskab.

Momsregnskab

Du skal oplyse værdien af momsperiodens momsfrie salg af varer og ydelser til lande uden for EU i momsangivelsens rubrik C.


For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.