Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Du skal føre særlige konti i dit regnskab og indberette oplysningerne om dine køb.

 

Bliv registreret som importør på indberet.virk.dk

Du skal normalt betale dansk moms, når du importerer varer eller køber ydelser fra lande uden for EU (importmoms). Når du importerer varer som erhverv, skal du være registreret som importør. Læs mere om dette under Import fra ikke-EU-lande.

Se også videoen: Køb af varer fra lande uden for EU - hvordan gør jeg med momsen?

Bemærk: Designet i momsindberetningen i TastSelv Erhverv blev ændret den 5. september 2022, så de skærmbilleder, der vises i videoen, er ikke længere helt identiske med, hvordan det ser ud i dag. Vi arbejder på at opdatere videoen. I mellemtiden kan du se skærmbilleder af det nye momsdesign på skat.dk/nyt-momsdesign.

Indberet momsbeløbet på momsangivelsen i feltet Moms af varekøb i udlandet (både EU og 3. lande) eller Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Beløbet bliver lagt til det samlede beløb, du skal betale. Normalt kan du samtidig trække momsen fra som købsmoms.

Du skal ikke udfylde andre felter på momsangivelsen, når du køber varer uden for EU.

Indberet din handel med udlandet

Fradrag for moms

Du skal ikke beregne og betale dansk moms, hvis du køber følgende ydelser i andre lande:

 • Personbefordring
 • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende.
 • Restaurations- og cateringydelser
 • Korttidsleje af transportmidler

Du skal ikke betale dansk moms, hvis du køber følgende ydelser i andre lande og overvejende udnytter ydelsen uden for EU:

 • Salg af rettigheder
 • Reklame
 • Rådgivning
 • Forpligtelse til undladelse (for eksempel konkurrenceklausuler)
 • Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed, bortset fra udlejning af bankbokse
 • Udlejning af arbejdskraft
 • Udlejning af løsøregenstande
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde


For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.