Dato for udgivelse
14 Dec 2016 11:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1845012
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Varebestemmelsen for økologiske varer (VAB V) integreres i TARIC pr. 1. januar 2017.


Pr. 1. januar 2017 integreres importkontrollen af økologiske produkter i taric.

Ordningen vil fremgå på relevante varekoder  med toldordningen "importkontrol af økologiske produkter (750)".

Hvis varerne er forsynet med en henvisning til økologisk produktion, for så vidt angår mærkning, reklamer eller ledsagedokumenter, skal klarereren fremlægge en original C644-kontrolattest, jf. artikel 33, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 834/2007 (tilsvarende produkter). Certifikatkoden C644 skal angives i fortoldningens rubrik 44.2. I fortoldningens rubrik 44.3 skal angives VAB bogstavet "V".

Den nuværende certifikatkode 0040 for økologiske produkter lukkes pr. 31. december 2016.

Hvis varerne ikke er et økologisk produkt, er det ikke nødvendigt at udfylde noget i fortoldningens rubrik 44.2/44.3, selvom der i taric fremgår, at man kan indsætte certifikatkode Y929 - "varer ikke omfattet af forordningen".

Medmindre andet fremgår af eventuelle foranstaltninger eller aktioner i henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 834/2007 og/eller artikel 85 i forordning (EF) nr. 889/2008, forudsættes det for produkter, der ikke er i overensstemmelse med denne forordnings krav, at henvisninger til økologiske produktionsmetoder fjernes fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter, førend produkterne kan overgå til fri omsætning i Fællesskabet.