Dato for udgivelse
16 Dec 2016 08:59
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Eksportører og registrerede eksportører skal opfylde en række forpligtelser


1. Eksportører og registrerede eksportører skal opfylde følgende forpligtelser:

a) de skal opretholde passende handelsmæssige regnskaber vedrørende produktionen og forsyningen af varer, der kan opnå præferencebehandling

b) de skal opbevare enhver form for dokumentation for de materialer, der er anvendt ved fremstillingen

c) de skal opbevare enhver form for tolddokumentation for de materialer, der er anvendt ved fremstillingen

d) de skal opbevare fortegnelser over:

i) de udtalelser om oprindelse, som de har udfærdiget

ii) deres materialer med og uden oprindelsesstatus samt produktions- og lagerregnskaber.

Disse fortegnelser og udtalelser om oprindelse kan opbevares i elektronisk form, men skal gøre det muligt at spore de materialer, der er anvendt ved fremstillingen af de eksporterede produkter, og bekræfte deres oprindelsesstatus.

2. De i punkt 1 omhandlede forpligtelser gælder også for leverandører, der forsyner eksportører med leverandørerklæringer, som bekræfter oprindelsesstatussen for de varer, de leverer.

3. De videreforsendere af varer, som udfærdiger erstatningsudtalelser om oprindelse, skal uanset om de er registrerede eller ej, opbevare de oprindelige udtalelser om oprindelse, som de har erstattet, hvor erstatningsudtalelsen om oprindelse blev udfærdiget.