Dato for udgivelse
16 Dec 2016 12:08
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1666030
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Forordningen vedr. EU-toldkontingenter for visse forarbejdede landbrugsvarer of andre landbrugsvarer med oprindelse i Sydafrika er nu offentliggjort


Den 2. november 2016 offentliggjorde SKAT et nyhedsbrev vedr. manglende offentliggørelse af en gennemførelsesforordning, der fastsætter toldkontingenter med oprindelse i Sydafrika.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2253 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for visse forarbejdede landbrugsvarer og andre landbrugsvarer med oprindelse i Sydafrika er nu offentliggjort i EU Tidende L 340 af 15. december 2016.

Forordningen anvendes fra 1. november 2016.

For at sikre at alle kan nå at indsende rettelsesangivelser, har EU Kommissionen meddelt, at de modtager anmodninger, men de vil først starte tildelingen d. 13. januar 2017.