Dato for udgivelse
16 Dec 2016 13:22
Til
Til virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Virksomheder, der har eksport til Canada og hvor varerne opfylder oprindelsesbetingelserne skal ansøge om at få en bevilling til registreret eksportør inden 17. februar 2017


For EU-Canada aftalen - CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) skal virksomheder i EU være registreret eksportør ved udstedelse af oprindelsesdokumentation for eksport til Canada.

Virksomheder, der har eksport til Canada og hvor varerne opfylder oprindelsesbetingelserne skal ansøge om at få en bevilling til registreret eksportør inden 17. februar 2017. I kan dog allerede fra 1. januar 2017 indsende ansøgningen til SKAT, således at jeres bevilling til registreret eksportør er gyldig fra den 17. februar 2017. I kan læse om oprindelsesreglerne og PSR (Product Specific Rules) i selve aftalen fra side 549. Øvrige bestemmelser i forhold til Canada vil fremgå af EUTK GF art. 68 - 112. Der gælder således de samme bestemmelser som for GSP dog går bestemmelser i Canada-aftalen forud for EUTK, jf. EUTK art. 68 (1).

Hvilke ændringer er der tale om pr. 1. januar 2017 og 17. februar 2017

Der kommer et nyt elektronisk system for certificering af varers oprindelse fra den 1. januar 2017 vedr. GSP ordningen og fra den 17. februar 2017 for EU- Canada aftalen. Dette betyder blandt andet:

  • Der indføres et elektronisk system (Registreret Eksportør System - REX) for certificering af varers oprindelse pr. 1. januar 2017.
  • For samhandel med Canada vil det kun være EU eksportører, der skal registreres i REX systemet, da eksportører i Canada ikke anvender REX systemet.

Hvis I har samhandel med Canada eller GSP landene skal I ansøge om at blive registreret eksportør med henblik på at kunne udfærdige udtalelser om oprindelse, eller ved udfærdigelse af erstatningsudtalelser om oprindelse på ethvert handelsdokument i forbindelse med videreforsendelse af varer.

 • Hvis I anvender GSP-ordningen og også har samhandel med Canada skal I kun ansøge om at blive registreret eksportør én gang. I skal således ikke lave to ansøgninger. Når først en virksomhed er registreret én gang gælder det for alle andre aftaler, der måtte komme og som skal anvende REX.

 • På sigt åbnes der op for, at der for andre aftaler også kan udfærdiges udtalelse om oprindelse.

  Sådan gør I for at blive registreret eksportør

  Hvis I har samhandel med Canada og/eller anvender GSP ordningen skal I kun indsende én ansøgning til SKAT enten for GSP eller Canada. Hvis I har samhandel med både GSP og Canada bestemmer I selv, hvilken ansøgningsblanket I vil anvende. Dette kan gøres fra den 1. januar 2017. I vil herefter hurtigst muligt modtage en bevilling som registreret eksportør. Der er endnu ikke lavet dansk ansøgningsskema for FTA aftaler, men foreligger kun i en engelsk udgave.

 • I skal udfylde, underskrive og herefter indsende ansøgningen på følgende e-mail adresse: rex@skat.dk

  Generel information

  • Virksomheder skal ansøge om at få en bevilling til registreret eksportør inden den 17. februar 2017, hvis virksomheden har forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf overstiger 6 000 EUR. En udtalelse om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra udfærdigelsesdatoen.
  • Fra den 17. februar 2017 skal eksportører uanset om de er registreret eksportører i EU, udfærdige udtalelse om oprindelse for forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf ikke overstiger 6 000 EUR.

  Når jeres ansøgning er behandlet tildeler toldmyndighederne eksportøren eller videreforsenderen af varer et registreret eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

 • Så snart I er registrerede skal I udfærdige udtalelse om oprindelse for forsendte produkter med oprindelsesstatus.

 • En udtalelse om oprindelse er gyldig, hvis den er udfærdiget på et tidspunkt, hvor registreringen af den registrerede eksportør var gyldig. En udtalelse om oprindelse fra en tilbagekaldt registreret eksportør er tilladt, hvis den er lavet før tilbagekaldelsen.

 • Når produkter med oprindelsesstatus, som endnu ikke er overgået til fri omsætning, er under et toldsteds kontrol i en medlemsstat, kan videreforsenderen erstatte den originale udtalelse om oprindelse med en eller flere erstatningsudtalelser om oprindelse, hvis alle eller nogle af produkterne skal sendes til et andet sted i Unionens toldområde. En erstatningsudtalelse om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra datoen for udfærdigelsen af den originale udtalelse om oprindelse.

  I forbindelse med ansøgningen skal det bemærkes, at det ikke er obligatorisk at underskrive rubrik 6 på ansøgningsblanketten. Kommissionen gør dog altid følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden til brug for verificering af REX nummeret uanset om I underskriver rubrik 6:

  a) den registrerede eksportørs nummer

  b) registreringens gyldighedsdato

  c) datoen for tilbagekaldelsen af registreringen, hvor det er relevant

  d) oplysninger om, hvorvidt registreringen også gælder eksport til Norge, Schweiz eller Tyrkiet

  e) datoen for seneste synkronisering mellem REX-systemet og det offentlige websted.