Dato for udgivelse
22 Dec 2016 10:26
Til
Virksomheder beskæftiget med Import og deres systemleverandører
Sagsnummer
16-1897370
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Når der udfærdiges fortoldningsangivelser i Importsystemet med forventet ankomst i 2017 skal der anvendes de nye varekoder. Angivelsen vil gå i fejl, men valideres igen i løbet af den 1. januar 2017.


Der vil være mange ændringer til varekoderne den 1. januar 2017, da der i år opdateres varekoder på HS-niveau fra WCO.

Det skal virksomheden gøre

Det er vigtigt, at der ved indsendelse af angivelser i 2016 med forventet ankomst i 2017, anvendes de varekoder der er gældende efter den 1. januar 2017.

Sådan håndteres angivelserne

Når der indsendes angivelser i 2016 med forventet ankomst i 2017 og der anvendes en af de varekoder der først er gyldige i 2017 vil angivelsen lægge sig i statuskode 09 (fejl). En angivelse i statuskode 09 kan ikke antages i systemet og der kan ikke indsættes faktisk ankomst på angivelserne via Manifestsystemet.

Hvis der indsendes angivelser i 2016 med forventet ankomst i 2017 og der anvendes en varekode der er gyldig i 2016, men ikke i 2017 vil disse angivelser lægge sig i statuskode 11 (afventer faktisk ankomst), som normalt. Disse angivelser vil imidlertid fejle og blive blokeret i systemet når der forsøges indsat faktisk ankomst.

For at undgå disse situationer, vil alle de berørte angivelser, det vil sige fuldstændig ekspresangivelser (fue) og forenklede ekspresangivelser (foe) der ligger i enten statuskode 11 (afventer faktisk ankomst) og statuskode 9 (fejl), gennemløbe en fornyet validering. Den ekstra validering vil blive påbegyndt den 1. januar 2017 kl. 00.15. Af hensyn til systemets driftsstabilitet vil valideringen foregå i etaper og de sidste angivelser forventes at være valideret i løbet af formiddagen den 1. januar.

Denne ekstra validering vil medføre, at de angivelser der før den 1. januar 2017 lå i statuskode 09 på grund af en varekode der først er gyldig i 2017, vil gå igennem valideringen og ikke længere fejle på grund af varekoden.

De angivelser der lå i statuskode 11, vil fortsat være i statuskode 11, forudsat, at varekoden stadig er gyldig i 2017. Hvis varekoden ikke længere er gyldig vil disse angivelser lægge sig i statuskode 09.

De berørte angivelser vil således efter den ekstra validering ligge i den korrekte statuskode og kan anvendes i det videre forløb som normalt.