Dato for udgivelse
20 Dec 2016 15:48
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-1782218
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ændringer til Toldtariffen pr. 1. januar 2017.


Introduktion

Som oplyst i nyhedsbrev af 30. november 2016 sker der omfattende ændringer til toldtariffen pr. 1. januar 2017.

HS (6-cifrede varekoder)

For at lette overgangen til den nye toldtarif pr. 1. januar 2017 har vi udarbejdet en tabel med beskrivelse af de væsentligste ændringer på HS-niveau (6-cifrede varekoder). Det er således en oversigt over HS 2017 i forhold til den eksisterende udgave HS 2012.

Tabellen med tilhørende bemærkninger er kun vejledende og har ikke nogen legal status. Tariferingen skal fortsat ske på baggrund af de legale tekster i Toldtariffen (dvs. positionsteksterne og bestemmelser til afsnit og kapitler).

KN (8-cifrede varekoder)

Ændringerne af HS varekoderne er indarbejdet i 2017 udgaven af KN, der blev offentliggjort den 28. oktober 2016 i EU-Tidende nr. 294, forordning nr. 2016/1821.

Kommissionen har efterfølgende udsendt berigtigelse L329/2016 og ændring 2016/2293 til denne forordning.

TARIC (10-cifrede varekoder)

Ændringerne på HS og KN niveau kan endvidere ses i TARIC. SKAT har udarbejdet vejledning til TARIC i, hvordan man finder gyldige varekoder for 2017. Vær dog opmærksom på, at Kommissionen stadig sender løbende opdateringer for 2017.

Grundet de mange ændringer vil den trykte Toldtarif først udkomme i januar 2017.

eVITA vil endvidere ikke være fuldstændig i januar 2017. Den vil være opdateret med de nye varekoder, men forventes først fuldstændig opdateret pr. 1. februar 2017.

Venlig hilsen

Tariferingscentret