Dato for udgivelse
23 Dec 2016 12:34
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen:

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
21.12.2016
7214 10 00 00     Udgår og erstattes af:
7214 10 00 -Smedet:
10 --Armeringsstænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 --I andre tilfælde 0
7214 30 00 00 Udgår og erstattes af:
7214 30 00 -I andre tilfælde, af automatstål:
10 --Armeringsstænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 --I andre tilfælde 0
7214 91 10 00 Udgår og erstattes af:
7214 91 10 ---Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
10 ----Armeringsstænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 ----I andre tilfælde 0
7214 91 90 00 Udgår og erstattes af:
7214 91 90 ---Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover:
10 ----Armeringsstænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 ----I andre tilfælde 0
7214 99 10 00 Udgår og erstattes af:
7214 99 10 ----Af den art der anvendes til armering af beton:
10 ----- Stænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive stænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 -----I andre tilfælde 0
7214 99 71 00 Udgår og erstattes af:
7214 99 71 -----80 mm og derover:
10 ------Armeringsstænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 ------I andre tilfælde 0
7214 99 79 00 Udgår og erstattes af:
7214 99 79 -----Under 80 mm:
10 ------Armeringsstænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 ------I andre tilfælde 0
7214 99 95 00 Udgår og erstattes af:
7214 99 95 ----I andre tilfælde:
10 -----Armeringsstænger, også dem med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen; eksklusive armeringsstænger med høj udmattelsesstyrke 0
90 -----I andre tilfælde 0

Rettelserne medtages til Rettelse nr. 1 - 2017