Skattestyrelsen stiller en webservice (REST API) til rådighed for indberetning til rentesystemerne. Webservice (REST API) er den fælles platform for alle indberetningskanaler.

I afsnit 8.1 beskrives, hvordan I kan teste webservice i et separat testmiljø TFE (Test For Erhvervslivet) og i afsnit 8.2.1 beskrives, hvordan I kan validere en fil.