Når du har en midlertidig arbejdsplads meget langt fra din bolig, kan du enten få fradrag for kost og logi eller for dobbelt husførelse. Afstanden skal være så stor, at du ikke kan overnatte hjemme og rejse frem og tilbage hver dag.

Du kan højst få fradrag for 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. i 2022).

Ret din årsopgørelse, rubrik 53

Ret din forskudsopgørelse, felt 429

Du kan enten få fradrag for dine faktiske udgifter eller bruge standardsatserne.

Betingelser for fradrag for kost og logi

 • Du skal have et midlertidigt arbejdssted
 • Afstanden mellem dit midlertidige arbejdssted og din sædvanlige bopæl skal være så stor, at du ikke kan overnatte på din bopæl og rejse frem og tilbage hver dag.
 • Fradraget bliver givet pr. døgn og skal regnes fra det faktiske udrejsetidspunkt. Hjemrejsedage kan du fradrage med 1/24 af kostsatsen pr. påbegyndt time.

Du kan ikke få fradrag for kost og logi, hvis:

 • din arbejdsgiver udbetaler skattefri rejsegodtgørelse eller dækker dine udgifter efter regning.
 • du får fradrag for dobbelt husførelse.
Standardsatser
Pr. døgn Hvor længe?
Kost

2023: 555 kr.
2022: 539 kr.

Højst 12 måneder. 
Efter et år kan du kun få fradrag med de dokumenterede udgifter til kost.
Logi 2023: 238 kr.
2022: 231 kr.
Så længe arbejdsstedet er midlertidigt.

Eksempel i 2022

Du begynder din rejse mandag kl. 08:00 og slutter din rejse onsdag kl. 15:00.

Fradrag logi: 2 dage a 231 kr. (mandag og tirsdag) 462 kr.
Fradrag kost: 2 dage a 539 kr. (mandag og tirsdag) + 1.078 kr.
Fradrag kost: 7/24 af 539 kr. (onsdag fra kl. 8-15) + 157 kr.
Samlet fradrag = 1.697 kr.

Skriv dine udgifter på årsopgørelsen, rubrik 53, og forskudsopgørelsen, felt 429.

Du kan uden dokumentation fratrække 400 kr. pr. uge. Hvis du ønsker et større fradrag, skal du kunne dokumentere dine udgifter.

Skriv dine udgifter på årsopgørelsen, rubrik 53 og forskudsopgørelsen, felt 429.

Betingelser for fradrag til dobbelt husførelse

 • Du skal på grund af dit arbejde opretholde dobbelt husførelse
 • Dit arbejde skal være midlertidigt (tidsbegrænset)
 • Du skal være gift, samlevende eller enlig forsørger
 • Afstanden mellem boligerne skal være så stor, at det ikke vil være rimeligt at skulle rejse frem og tilbage hver dag
 • Du kan højst få fradrag i to år

Du kan ikke få fradrag, hvis:

 • din arbejdsgiver udbetaler skattefri rejsegodtgørelse eller dækker dine udgifter efter regning.
 • du får fradrag for kost og logi.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.