Ret din forskudsopgørelse

Tjek og ret din årsopgørelse

Henrik er lønansat arkitekt. Han har et momsregistreret firma med bl.a. enkeltstående syns- og skønsopgaver, der udføres i hans fritid. Det er aftalt, at der ikke kan gøres erstatningsansvar gældende.

Skattestyrelsens vurdering

Det er den enkelte aktivitet, der skal bedømmes. Da Henrik ikke har nogen økonomisk risiko forbundet med vurderingsopgaven, er han ikke selvstændig erhvervsdrivende. Han er honorarmodtager, da han ikke er lønansat i forhold til opgavegiver og selv suverænt tilrettelægger vurderingsarbejdet.

Kasper tager ofte fotos, når han færdes i naturen. Han er medlem af foreningen Danmarks Natur, som på et tidspunkt efterlyste billeder af vandløb i Danmark. Kasper sendte et par stykker ind, og et af dem blev trykt i foreningsbladet. Han modtog til gengæld et kontant beløb. Han har siden sendt flere billeder ind, som han får betaling for, hvis de bliver trykt i bladet.

Skattestyrelsens vurdering

Kasper er ikke i et ansættelsesforhold til foreningen Danmarks Natur, og han har ikke en økonomisk risiko ved sin fritidsinteresse som fotograf. Kasper er derfor honorarmodtager i forhold til de beløb, han modtager fra foreningen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.