År Din brug af investeringsgodet og tilhørende momsfradragsprocent i året Fordeling af hele købsmomsen (jf. købsfaktura) på hvert år i reguleringsperioden
Her 1/5 af 50.000 kr.
Årets andel (forskud) af det momsfradrag, du tog ved købet
Her 1/5 af 30.000 kr.
Berettiget  momsfradrag ud fra din brug af godet i året (faktisk fradrag) Regulering af momsfradrag (den moms, du enten skal betale tilbage (-) eller kan få som ekstra fradrag (+) ud fra din brug af  godet i året
2010 Blandet
60 %
10.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 0 kr.
2011 Blandet
45 %
10.000 kr. 6.000 kr. 4.500 kr. - 1.500 kr.
2012 Blandet
65 %
10.000 kr. 6.000 kr. 6.500 kr. + 500 kr.
2013 Momspligtigt salg
100 %
10.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. + 4.000 kr.
2014 Momspligtigt salg
100 %
10.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. + 4.000 kr.