År Din brug af investeringsgodet og tilhørende momsfradragsprocent i året Fordeling af hele købsmomsen (jf. købsfaktura) på hvert år i reguleringsperioden

Her 1/10 af 800.000 kr.
Årets andel (forskud) af det momsfradrag, du tog ved købet

Her 1/10 af 800.000 kr.
Berettiget momsfradrag ud fra din brug af godet i året (faktisk fradrag) Regulering af momsfradrag (den moms, du enten skal betale tilbage (-) eller kan få som ekstra fradrag (+) ud fra din brug af godet i året
2005 Momspligtigt
100 %
80.000 kr. 80.000 kr. 80.000 kr. 0 kr.
2006 Momspligtigt
100 %
80.000 kr. 80.000 kr. 80.000 kr. 0 kr.
2007 Momspligtigt
100 %
80.000 kr. 80.000 kr. 80.000 kr. 0 kr.
2008 Momspligtigt
100 %
80.000 kr. 80.000 kr. 80.000 kr. 0 kr.
2009 Momspligtigt
100 %
80.000 kr. 80.000 kr. 80.000 kr. 0 kr.
2010 Blandet
75 %
80.000 kr. 80.000 kr. 60.000 kr. - 20.000 kr.
2011 Blandet
75 %
80.000 kr. 80.000 kr. 60.000 kr. - 20.000 kr.
2012 Blandet
75 %
80.000 kr. 80.000 kr. 60.000 kr. - 20.000 kr.
2013 Blandet
75 %
80.000 kr. 80.000 kr. 60.000 kr. - 20.000 kr.
2014 Blandet
75 %
80.000 kr. 80.000 kr. 60.000 kr. - 20.000 kr.