År Din brug af investeringsgodet og tilhørende momsfradrags-
procent i året
Fordeling af hele købsmomsen (jf. købsfaktura) på hvert år i regulerings-
perioden

Her 1/5 af 50.000 kr.
Årets andel (forskud) af det momsfradrag, du tog ved købet

Her 1/5 af 50.000 kr.
Berettiget momsfradrag ud fra din brug af godet i året (faktisk fradrag) Regulering af momsfradrag (den moms, du enten skal betale tilbage (-) eller kan få som ekstra fradrag (+) ud fra din brug af godet i året
2010 Momspligtigt
100 %
10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr.
2011 Momspligtigt
100 %
10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr.
2012 Momsfri overdragelse
0 %
10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr. - 10.000 kr.
2013 Momsfri overdragelse
0 %
10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr. - 10.000 kr.
2014 Momsfri overdragelse
0 %
10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr. - 10.000 kr.