Du købte en ejendom i Schweiz 1. januar 2007 for 1.000.000 schweizerfranc (CHF).

Omregning til 2001

Ejendomsværdi i 2001 i schweizerfranc (Indekstal 2001/Indekstal for købsår) x købssum (101,9/118,9) x 1.000.000= 857.023 CHF
Ejendomsværdi i 2001 i danske kroner Ejendomsværdi 2001 i schweizerfranc x valutakurs den 31. dec. 2000 857.023 x 4,8996= 4.199.070 kr.
Afstandsprocenten var for 2001 15 procent Ejendomsværdi i 2001 /(afstandsprocent + 100) x 100 (4.199.070/115) x 100= 3.651.365 kr.
Plus tillæg på 5 procent:  Ejendomsværdi i 2001 korrigeret for afstandsprocent x 5 procent 3.651.365 x 1,05= 3.833.933 kr.

Omregning til 2002

Ejendomsværdi i 2002 i schweizerfranc (Indekstal 2002/Indekstal for købsår) x købssum = ejendomsværdi i 2002 i schweizerfranc: (106,6/118,9) x 
1.000.000= 896.552 CHF.
Ejendomsværdi i 2002 i danske kroner Ejendomsværdi 2002 i schweizerfranc x valutakurs den 31. dec. 2001 896.552 CHF. x 5,0163= 4.497.374 kr.
Afstandsprocenten var for 2002 18 procent Ejendomsværdi i 2002 /(afstandsprocent x 100) x 100 (4.497.374/118) x 100= 3.811.334 kr.
Ejendomsværdi i 2014 i schweizerfranc (Indekstal 2014/Indekstal for købsår) x købssum (153,6/118,9) x 1.000.000 =1.291.842 CHF.
Ejendomsværdi i 2014 i danske kroner Ejendomsværdi 2014 i schweizer-franc x valutakurs den 1. oktober 2014 1.291.842 CHF x 6,1661=7.965.627 kr.
Afstandsprocenten var for 2014 0 procent Ejendomsværdi i 2014/(afstandsprocent x 100) x 100 (7.965.627/100) x 100 = 7.965.627 kr.

Valutakurser (nationalbanken.dk)

Hvis du bruger det danske indeks til reguleringen af beregningsgrundlaget, kan du selv vælge om du vil bruge valutakursen på købstidspunktet eller valutakursen på det tidspunkt, hvor der skal reguleres tilbage til, det vil sige 1. januar 2001 eller 1. januar 2002.

Når du har beregnet værdien på din svenske ejendom i svenske kroner, skal du omregne prisen til danske kroner. Bruger du værdien fra 2001, skal du bruge valutakursen den 31. december 2000. Bruger du værdien fra 2002, skal du bruge valutakursen den 31. december 2001.

Retningslinjer for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår

Du er velkommen til at ringe til os på 72 22 18 18, hvis du skal have hjælp til beregningen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.