Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du i år kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Servicefradraget fortsætter som hidtil.

Som virksomhed skal du være momsregistreret i Danmark, for at kunden kan få fradrag for dit arbejde. Kunden skal have dokumentation for arbejdet og betalingen.

Som virksomhed skal du være momsregistreret i Danmark, for at kunden kan få fradrag for dit arbejde. Ikke-momsregistrerede virksomheder kan ikke udføre arbejde med servicefradrag.

Momsregistrerede virksomheder kan udføre både serviceydelser og håndværksydelser.

Udenlandske virksomheder, der udfører service- og håndværksydelser i Danmark, skal desuden være registreret i RUT-registret.

RUT-registret (amid.dk)

Hvis køber er grænsegænger, er der andre krav til dig som leverandør.

Virksomheder skal altid udstede en faktura, når de leverer ydelser, der kan give ret til håndværkerfradrag og servicefradrag. Fakturaen skal overholde de almindelige regler, herunder at virksomhedens momsregistreringsnummer (cvr-nr./se-nr.) skal stå på fakturaen.

For at få fradrag skal kunden desuden have en specifikation af arbejdslønnen. Det anbefales, at arbejdslønnen specificeres uden moms.

For serviceydelser som fx rengøring og vinduespudsning betragtes hele udgiften som arbejdsløn, hvis materialeudgifterne udgør under 2 procent.

Du kan nøjes med at skrive én faktura, selv om forskellige personer i kundens husstand betaler og får fradrag for forskellige dele af udgiften.

Læs om Moms

Kunden skal kunne dokumentere, at betalingen for det udførte arbejde er sket elektronisk. Det er fx overførsel via bank, netbank, kortbetaling eller MobilePay. Derfor skal du huske at give kunden dit kontonummer, et indbetalingskort eller mulighed for at betale med kort. Hvis du får kontant betaling, kan kunden ikke få fradrag.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.