Užsienio darbuotojai turi kreiptis dėl mokesčių kortelės ir daniško mokesčių mokėtojo kodo.

Jei dar neturite mokesčių mokėtojo kodo ir norite tai įsigyti, galite tai padaryti ne anksčiau kaip prieš 21 dieną iki pirmosios darbo dienos. Todėl turite palaukti ir nesikreipti dėl mokesčių mokėtojo kodo ir mokesčių kortelės, kol iki pirmosios darbo dienos liks mažiau nei 21 diena.

Atkreipkite dėmesį, jei turite mokesčių mokėtojo koda, mes neapdorojame mokesčių kortelių paraiškų, jei iki pirmosios darbo dienos yra daugiau nei 60 dienų. Todėl turite palaukti ir nesikreipti dėl mokesčių kortelės, kol iki pirmosios darbo dienos liks mažiau nei 60 dienų.

Reikia prideti kokybiškas šiu dokumentu kopijas:

  • Jūsų ir darbdavio pasirašyta darbo sutartis.
  • Paso arba asmens tapatybes korteles (abieju pusiu). - Dokumentas turi buti išduotas valstybines institucijos, turi buti nurodytas vardas ir pavarde, gimimo data, lytis, pilietybe, gimimo vieta ir dokumento galiojimo laikas.
  • Švedijos gyventojai turi pateikti 1) paso arba 2) asmens tapatybes korteles kopijas.
  • Daniško leidimo gyventi ir dirbti šalyje (jeigu esate ne ES/EEB valstybes nares pilietis).
  • Santuokos liudijimo (jeigu esate susituokes). Asmenys, kurie gyvena Švedijoje, turi pateikti šeimos pažymos kopija.

Peteikti paraiška del mokesciu korteles