Pracownicy zagraniczni rozpoczynający pracę w Danii muszą ubiegać się o cyfrową kartę podatkową oraz osobisty numer identyfikacji podatkowej (numer CPR).

Cyfrowa karta podatkowa jest niezbędna dla odprowadzania właściwego podatku od duńskiego wynagrodzenia. Osoby nieposiadające karty podatkowej będą musiały odprowadzić podatek w wysokości 55% wynagrodzenia.

Kartę prześlemy bezpośrednio do Twojego pracodawcy. Twój pracodawca potrąca podatek i odprowadza go bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, a resztę wynagrodzenia wypłaca Tobie.

Pracowałeś(-aś) lub mieszkałeś(-aś) wcześniej w Danii?

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (numeru CPR) wystarczy złożyć raz w życiu. Przyjeżdżając do Danii, zawsze będziesz korzystać z tego samego numeru.

Jeżeli wcześniej pracowałeś(-aś) lub mieszkałeś(-aś) w Danii, powinieneś/powinnaś już posiadać numer identyfikacji podatkowej (numer CPR). Jeżeli go zapomnisz, wydając kartę podatkową odnajdziemy go dla Ciebie.

Wniosek należy złożyć najwcześniej na miesiąc przed rozpoczęciem pracy

Kartę podatkową i ewentualnie numer identyfikacji podatkowej możesz uzyskać najwcześniej na miesiąc przed rozpoczęciem pracy w Danii.

Student?

Więcej informacji dotyczących osób przyjeżdżających do Danii na studia można znaleźć w zakładce Coming to Study.

Karta podatkowa to cyfrowy dokument, dzięki któremu Twój pracodawca wie, w jakiej wysokości podatek musisz odprowadzić.

Swoją kartę podatkową można sprawdzić logując się na stronie skat.dk/tastselv i wybierając Wstępne roczne zeznanie podatkowe. Patrz zakładka Wstępne roczne zeznanie podatkowe (karta podatkowa).

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Zrozumieć kartę podatkową (angielski)

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej wystarczy złożyć raz w życiu. Przyjeżdżając do Danii, zawsze będziesz korzystać z tego samego numeru.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej, zostanie on nadany jednocześnie z wydaniem Twojej cyfrowej karty podatkowej. Jeżeli go zapomnisz, wydając kartę podatkową odnajdziemy go dla Ciebie.

Po wydaniu karty podatkowej, numer identyfikacji podatkowej znajdziesz na swoim wstępnym rocznym zeznaniu podatkowym. Twój numer identyfikacji podatkowej wyślemy Twojemu pracodawcy za pośrednictwem cyfrowej poczty.

Numer identyfikacji podatkowej to Twój unikalny numer identyfikacyjny

Składa się on z 10 cyfr. Pierwsze 6 cyfr to Twoja data urodzenia (dzień, miesiąc i rok), a kolejne 4 to cyfry wybrane losowo. Przykład: 010185-1234.

Wszystkie duńskie organy, banki i pracodawcy używają Twojego numeru identyfikacji podatkowej (numeru CPR) do ustalenia Twojej tożsamości.

Wnioski o wydanie karty podatkowej składane za pośrednictwem TastSelv

W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem strony skat.dk/tastselv karty są zazwyczaj wydawane od razu. Z serwisu skat.dk/tastselv, możesz skorzystać, jeżeli spełniasz następujące, 3 warunki:

1.    Mieszkasz w Danii i posiadasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego, na której widnieje Twój numer CPR.
2.    Zostałeś(-aś) zameldowany(-a) na terytorium Danii przed rozpoczęciem pracy.
3.    Posiadasz NemID/MitID lub kod TastSelv.

W niektórych sytuacjach Duński Urząd Skarbowy będzie musiał zatwierdzić Twoją kartę podatkową po skorzystaniu z w/w strony. W takim wypadku możesz oczekiwać, że Twoja karta podatkowa będzie gotowa w ciągu ok. 5 dni.

Wnioski o wydanie karty podatkowej składane z pośrednictwem formularza cyfrowego

W przypadku osób korzystających z formularza cyfrowego, okres oczekiwania na kartę podatkową wynosi ok. 2 tygodni. Jeżeli potrzebujesz również numeru identyfikacji podatkowej, zostanie on nadany jednocześnie z wydaniem karty.

Proces od złożenia wniosku do momentu wydania karty podatkowej i ew. nadania numeru identyfikacji podatkowej przebiega w następujący sposób:

 1. Przygotowujesz niezbędne dokumenty.
 2. Wypełniasz formularz cyfrowy i załączasz dokumenty.
 3. Sprawdzamy formularz i załączniki.
 4. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych danych, wydamy cyfrową kartę podatkową i ew. nadamy numer identyfikacji podatkowej
 5. Prześlemy Twojemu pracodawcy wiadomość z Twoim numerem identyfikacji podatkowej oraz poinformujemy go o tym, kiedy karta będzie gotowa.
 6. Jeżeli w formularzu podano adres e-mail, po wydaniu karty podatkowej i ew. nadaniu numeru identyfikacji podatkowej otrzymasz od nas wiadomość.

Za pośrednictwem strony internetowej skat.dk/tastselv możesz samodzielnie sporządzić swoją kartę podatkową. Możesz również wypełnić cyfrowy formularz 04.063 - w takim wypadku to my wystawimy kartę.

Możesz stworzyć własną kartę podatkową za pośrednictwem serwisu TastSelv, jeżeli spełniasz następujące, 3 warunki:

 1. Mieszkasz w Danii i posiadasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego, na której widnieje Twój numer CPR.
 2. Zostałeś(-aś) zameldowany(-a) na terytorium Danii przed rozpoczęciem pracy.
 3. Posiadasz NemID/MitID lub kod TastSelv.

Chcąc samodzielnie wystawić kartę za pośrednictwem strony skat.dk/tastselv, musisz wskazać przewidywaną wysokość wynagrodzenia przez resztę roku.

Jak tego dokonać:

 1. Zaloguj się na stronie skat.dk/tastselv
 2. Wybierz Forskudsopgørelsen (Wstępne roczne zeznanie podatkowe)
 3. Wybierz Nyt job (Nowa praca)
 4. Przejdź do Lønindkomst mv (Dochód z tytułu wynagrodzenia i in.) oraz wpisz, jakiej wysokości wynagrodzenia przed opodatkowaniem (brutto) spodziewasz się przez resztę roku.
 5. Wybierz Indkomst og betalt skat indtil ændring (Dochód i podatek odprowadzony do czasu zmiany)
 6. Wybierz swój pierwszy dzień pracy w zakładce Skattekort gyldigt fra (dag og måned) (Karta podatkowa ważna od (dzień i miesiąc)). 
 7. Wybierz Beregn (Oblicz)
 8. Wybierz Godkend (Zatwierdź)
 9. Wyloguj się ze strony skat.dk.

Utworzono personalną kartę podatkową. Twój pracodawca zostanie powiadomiony automatycznie, więc nie musisz podejmować żadnych, dodatkowych kroków.

By móc skorzystać z formularza cyfrowego, musisz zrobić zdjęcie lub przygotować następujące dokumenty w postaci pliku pdf:

Umowa o pracę lub potwierdzenie zatrudnienia

 • Wszystkie strony umowy lub potwierdzenia zatrudnienia w jednym pliku.
 • Dokument musi zostać podpisany zarówno przez Ciebie, jak i Twojego pracodawcę.

Paszport lub dowód osobisty

 • Zdjęcie strony z danymi Twojego paszportu lub awersu i rewersu Twojego dowodu osobistego.
 • Twój dowód osobisty musi zostać wydany przez organ publiczny.
 • Musi na nim widnieć imię, nazwisko, data i rok urodzenia, płeć, obywatelstwo, miejsce urodzenia oraz data ważności dokumentu.
 • Zdjęcie lub kopia muszą być czytelne i wykonane w kolorze. Poza tym cały dokument musi być widoczny.

Photo of an ID-card with the text not correct      Photo of an ID-card with the text not correct

Photo of an ID-card with the text correct      Photo of an ID-card with the text correct

Akt małżeństwa, jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim

 • Wszystkie strony aktu małżeństwa w języku oryginału.

Jeżeli jesteś obywatelem/obywatelką kraju spoza UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinu

Powinieneś(-aś) sprawdzić, czy podczas pracy w Danii przysługuje Ci prawo do jednego lub większej liczby odliczeń. Mogą to być np. osobista ulga podatkowa, odliczenie z tytułu kosztów wyżywienia i zakwaterowania czy odliczenie z tytułu kosztów dojazdów.

Możesz udzielić przedstawicielowi, np. doradcy lub swojemu pracodawcy, pozwolenia na dostęp do Twoich danych widniejących w serwisie TastSelv oraz na ich wprowadzanie do serwisu. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Udzielanie innym osobom dostępu do serwisu TastSelv (angielski).

Możesz również udzielić przedstawicielowi pełnomocnictwa ogólnego, jeżeli chcesz, by reprezentował Cię on wobec Duńskiego Urzędu Skarbowego. Wypełnij pełnomocnictwo dotyczące reprezentacji strony (formularz 02.043 - angielski).