Pracownicy zagraniczni muszą ubiegać się o osobisty numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) i kartę podatkową.

Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego numeru identyfikacji podatkowej (numer CPR), musi on zostać Tobie nadany, ale nie wcześniej niż 21 dni roboczych przed rozpoczęciem pracy. Z wnioskiem o nadanie numeru CPR i karty podatkowej należy zatem poczekać, gdy do pierwszego dnia pracy będzie mniej niż 21 dni roboczych.

Jeśli posiadasz numer identyfikacji podatkowej (numer CPR), pamiętaj, że nie rozpatrujemy wniosków o wydanie karty podatkowej, jeśli pozostało więcej niż 60 dni do rozpoczęcia pracy. Z wnioskiem o wydanie karty podatkowej należy zatem poczekać, gdy do pierwszego dnia pracy będzie mniej niż 60 dni.

Do wniosku nalezy zalaczyc wyrazna kopie nastepujacych dokumentów:

  • podpisaną umowę o pracę przez Ciebie i pracodawcę
  • paszport lub dowód tozsamosci (kopie obydwu stron). Dowód tozsamosci musi byc wydany przez organ publiczny i jako minimum zawierac imie i nazwisko, date oraz rok urodzenia, plec, obywatelstwo, miejsce urodzenia i date waznosci
  • osoby bedace rezydentami w Szwecji musza zalaczyc kopie 1) paszportu lub 2) dowodu tozsamosci/osobistego
  • pozwolenie na pobyt i prace w Danii (w przypadku obywateli spoza UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego)
  • aktu malzenstwa (jesli jestes w zwiazku malzenskim). Osoby bedace rezydentami w Szwecji zalaczaja szwedzki certyfikat rodzinny

Zlóz podanie o karte podaktowa