Lucrătorii straini trebuie să solicite un card fiscal și un număr danez de identificare fiscală (numărul cpr).

Dacă nu aveți deja un număr danez de identificare fiscală (numărul cpr) și, prin urmare, trebuie să obțineți unul, acest lucru se poate face cel mai devreme cu 21 de zile înaintea primei zile de lucru. Prin urmare, trebuie să așteptați să solicitați un număr de identificare fiscală și un card fiscal până când sunt mai puțin de 21 de zile până la prima zi lucrătoare.

Dacă aveți deja un număr danez de identificare fiscală (numărul cpr) vă rugăm să rețineți că nu procesăm cererile pentru cardurile fiscale dacă sunt mai mult de 60 de zile până la prima zi de lucru. Prin urmare, trebuie să așteptați să solicitați un card fiscal până când sunt mai puțin de 60 de zile până la prima zi lucrătoare.

Se anexeaza, în copie, urmatoarele documente:

  • Contractul individual de muncă , semnat de dumneavoastră si angajator
  • Pașaport sau document național de identitate (față - verso) emis de o autoritate publică (numele, data și anul nașterii, sexul, cetățenia, locul nașterii, data expirării actului de identitate trebuie să reiasă din aceste documente).
  • Persoane cu domiciliul in Suedia trebuie sa anexeze fie 1) pașaport sau 2) document național de identitate impreuna cu certificat de domiciliu (personbevis). 
  • Permis de ședere și de muncă (dacă nu sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene/ Spațiul Economic European)
  • Certificatul de căsătorie (dacă sunteți căsătorit(ă)). Pentru persoanele cu domiciliul in Suedia se anexeaza certificat de familie.

Cerere pentru înregistrare fiscala