Herunder får du eksempler på, hvordan regnestykket kan se ud, når du indbetaler mindre end 10 år på en  pension med løbende udbetalinger.

Du aftaler at indbetale 75.000 kr. til din pensionsordning hvert år i fire år: i alt 300.000 kr.

Du kan fordele dit fradrag ud over ti år, så du får fradrag for 30.000 kr. (1/10 af 300.000 kr.) hvert år.

Eller:

Du kan vælge at få størst muligt fradrag hurtigst muligt.

  • År 1-6: Du kan få fradrag for 46.900 kr. fra hvert af de første 6 år.
  • År 7: Du kan få fradrag for resten af din indbetaling 300.000-(6x46.900 kr.)=18.600 kr.

Det første år aftaler du at indbetale 100.000 kr. til din pensionsordning. Året efter aftaler du at indbetale 150.000 kr., og det tredje år aftaler du at indbetale 400.000 kr.

År 1:

Du kan få fradrag for 10.000 kr. (1/10 af 100.000 kr.). De resterende 90.000 kr. kan du få fradrag for de næste ni år, så du hvert år får fradrag for 10.000 kr., eller du kan vælge at bruge opfyldningsfradraget og få fradrag for 51.500 kr. i 2019 (2018: 50.400 kr.).

År 2:

Du indbetaler 150.000 kr. Du kan fratrække 10.000 kr. på grund af indbetalingen i år 1, og du kan fratrække 1/10 af den nye indbetaling - altså 15.000 kr. I alt kan du få fradrag for 25.000 kr., eller du kan vælge at bruge opfyldningsfradraget og få fradrag for 51.400 kr. i 2019 (2018: 50.400 kr.).

År 3

Du indbetaler 400.000 kr. Du kan fratrække 10.000 kr. for indbetalingen år 1, 15.000 kr. for indbetalingen år 2 og 40.000 kr. for indbetalingen i år 3. Du kan altså få fradrag for i alt 65.000 kr. Du kan ikke bruge opfyldningsfradraget, fordi dit samlede fradrag nu overstiger grænsen på 51.500 kr. i 2019 (2018: 50.400 kr.).

År 4 til år 13:

Du kan blive ved med at få fradrag, indtil du har fået fradrag for alle dine indbetalinger. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning